2013-12-04 19:07

Bóg źródłem mądrości

Źródłem mądrości ( חָכְמָה - hebr. ִhokma' ) jest Bóg. Jego mądrość jest niezrównana i nieskończona ( Rzym. 11 : 33 ). Widać ją we wspaniałych dziełach Bożych ( Psalm 104 : 24 ). Mądrość Boża wyraziła się w nich i została przez nie potwierdzona ( Mt. 11 : 19 ).  

Jako Stwórca dokładnie zna swoje dzieła. Ta Jego głęboka wiedza wyraża się w skutecznym działaniu, które świadczy o Jego mądrości. Wszystkie dzieła w całym wszechświecie odzwierciedlają mądrość Boga. Funkcjonują w oparciu o ustalone przez Niego prawa. Tyczy się to również istot rozumnych zarówno tych, które tworzą zastępy niebiańskie jak i tych, które obejmują stworzenia ziemskie, w tym człowieka.  Refleksja nad dziełami Bożymi napawa zdumieniem i zachwytem ( Ps. 19 : 1; 89 : 6; Izaj. 40 : 26; Hebr. 3 : 4 ). Najbardziej zdumiewające jest jednak to, że Bóg wkłada swą mądrość w serca istot, które chcą być Mu posłuszne. Jest bowiem doskonałym Ojcem i chętnie obdarza mądrością swe dzieci ( Jak. 1 : 5 ). Wzorem posłuszeństwa stał się Mesjasz dlatego zasłużył w pełni na zdumiewającą mądrość Bożą - Ap. 5 : 12. 

Dzięki temu dla Nowej Ziemi stał się פֶּלֶא יוֹעֵץ ( hebr. Pele Joec ) czyli Cudownym Doradcą ( Izaj. 9 : 5 ). Od niego powinni brać przykład wszyscy ludzie ( 1 Piotra 2 : 21). Mądrość, którą on się odznaczał jest godna naśladowania. Ta mądrość pochodząca od jego wspaniałego Niebiańskiego Ojca, który jest Wszechmocnym Bogiem była  i  " jest przede wszystkim nieskalana, następnie pokojowa, życzliwa, zjednywająca, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna, nieobłudna. " - Jak. 3 : 17. To jest prawdziwa mądrość wyrażająca się w Bożym działaniu, a nie ta której owocem są złe czyny, gdzie jest niepokój, kłótliwość, napuszoność. Taka pseudo-mądrość jest przyziemna, fizyczna, demoniczna - Jak. 3 : 15 - 16. Nic z niej dobrego nie wynika. Efektem jej jest zło. 

 

Przeciwieństwem jest prawdziwa mądrość, której źródłem jest JEHOWAH Bóg Najwyższy. Od Niego pochodzi mądrość dla każdego pokornego, szczerego i otwartego na prawdę człowieka, który chce być Mu posłuszny.  Upewnia o tym Biblijna Księga Przysłów 2 : 6 gdzie napisano כִּי יְהֹוָה יִתֵּן חָכְמָה מִפִּיו דַּעַת וּתְבוּנָה  co znaczy " gdyż JEHOWAH daje mądrość i z Jego ust pochodzi wiedza i rozeznanie. " Dzieje się to dzięki oddziaływaniu świętego ducha Bożego - Hiob 32 : 8. Dlatego zawsze należy prosić o to Boga - Łuk. 11 : 9 - 13. Sam Bóg mówi jak się to dzieje w księdze Hioba 38 : 36  מִי שָׁת בַּטֻּחוֹת חָכְמָה אוֹ מִי נָתַן לַשֶּׂכְוִי בִינָה  t.zn. : " Któż włożył we wnętrze mądrość i Kto dał przenikliwość rozumowi ? "  Przez słowo טֻּחוֹת ( ִthot ) dosł.  " wnętrze " - Hebrajczycy uważali serce, natomiast przez בִינָה ( bina ) uważali tą władzę, która pozwalała odróżnić dobro od zła. Oto prawdziwy rozum i inteligencja ! Podobną myśl wyraża Psalm 51 : 8. Psalmista odśpiewał  הֵן אֱמֶת חָפַצְתָּ בַטֻּחוֹת וּבְסָתֻם חָכְמָה תוֹדִיעֵנִי - " Oto rozkoszujesz się prawdą we wnętrzu  ( hebr. ִthot ) i w skrytości dajesz mi poznać mądrość. "  Stąd " w sercu rozumnego  spoczywa mądrość. " - Przyp. 14 : 33 

 

Wartość mądrości trudno nie docenić. Kohelet 7 : 12 powiada  " mądrość darzy życiem tego kto ją posiada. " To ona  " umacnia bardziej mędrca niż dziesięciu mocnych, którzy są w mieście " - Koh. 7 : 19. " Nie dorównają jej żadne klejnoty " - Przyp. 8 : 12.  " Mądrość jest pierwsza " - Przyp. 4 : 7.  A " szczęśliwy jest człowiek, który znalazł mądrość i człowiek, który otrzymał zrozumienie " - Przyp. 3 : 13.

Dzieje się tak dlatego, że mądrość strzeże od zła. Salomon powiada : " gdy mądrość wejdzie do twojego serca i poznanie zachwyci twoją duszę, rozwaga strzec cię będzie, ochraniać cię będzie rozeznanie " - Przyp. 2 : 10 - 11.

Stąd następująca rada : " czujniej niż wszystkiego innego strzeż serca swego, bo z niego tryska źródło życia. "  -  Przyp. 4 : 23. 

 

" Serce rozumne nabywa mądrości, a ucho mędrców szuka wiedzy. " - Przyp. 18 : 15, ale  "  bojaźń Jehowy jest początkiem poznania " ( Przyp. 1 : 7 ). Co więcej : " bojaźń przed Jehową jest początkiem mądrości, a poznanie Najświętszego to rozum ( hebr. bina' ) " - Przyp. 9 : 10 . Hebrajskie słowo  יִרְאָה ( yir'a  ) oznacza zdrową bojaźń, respekt, nie zaś porażający strach, który określano słowem עָרַץ ( 'arac ) - Iz. 47 : 12.

Według Przyp. 8 : 13 ta zdrowa bojaźń - to nienawidzenie zła. " Dzięki bojaźni przed Jehową unika się zła " - Przyp.6 : 16. 

Przyrównać można to do jazdy samochodem. Zdrowa bojaźń przed wywołaniem wypadku i stworzeniem zagrożenia na jezdni usprawnia człowieka do rozważnego prowadzenia pojazdu z zachowaniem przepisów drogowych i bezpiecznej prędkości. Kiedy szanuje się przepisy można cieszyć się bezpieczną i przyjemną jazdą. Jest to wtedy również bezpieczne i przyjemne dla innych ludzi. 

 

Prawdziwa więc mądrość zaczyna się od unikania wszelkiego zła, bo dzięki temu życie staje się radością i rozkoszą. Poznanie staje się coraz głębsze. Dzięki zbliżaniu się do świętości człowiek otrzymuje coraz więcej światła - Dan. 12 : 10. Warunkiem więc poznania jest unikanie zła oraz świętość. 

 

Mądrość Boża jest nieskalana, czysta, pełna dobroci i miłosierdzia. Taka mądrość jest niezrównana. Ci, którzy ją w sobie odbijają są pełni miłości, radości i pokoju. To jest efekt prawdziwej mądrości Bożej włożonej w serce ludzkie. Źródłem tej mądrości jest JEHOWAH Bóg Najwyższy i Doskonały. Hiob wyznał to mówiąc : " mądre serce Jego " - Hiob. 9 : 4. O  mądrość serca prosił Boga król Salomon i otrzymał ten wielki dar, który rozsławił go po całej ziemi - 1 Król. 4 : 29 - 30. Ale Mesjasz  przewyższył w tym Salomona ( Mt. 12 : 42; Łuk. 11 : 31 ) i stał się wzorem mądrości dla wszystkich swoich naśladowców - ( Jana 13 : 15; 1 Piotra 2 : 21 ). On w pełni odbijał w sobie mądrość Bożą - Psalm 36 : 10; 2 Kor. 3 : 18; Judy 1 : 25. 

Mądrość ta świadczy najlepiej o tym jakim Bogiem jest JEHOWAH

 

 

—————

Powrót


Kontakt

Biblia-odchwaszczona