2012-11-05 18:11

Czy ilustracje przedstawiające Boga są zgodne z Pismem Świętym ?

 

 

Prawdziwi czciciele Ojca Niebiańskiego mieli Mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie ( Jana 4 : 24 ). Niepotrzebne są do tego wszelkie obrazy, figury i ilustracje, bo duch jest władny ukazać wszystko tak jak Bóg sobie tego życzy. On też zabronił człowiekowi czynić jakiekolwiek Jego podobizny, gdyż w żaden sposób ludzka istota nie może odmalować Jego świetności i doskonałości. Wyraźny zakaz tworzenia jakichkolwiek wizerunków, by oddawać im jakąkolwiek cześć znajduje się w Drugim Przykazaniu Biblijnego Dekalogu - 2 Moj. 20 : 4 - 5. Zakaz ten nie stracił na ważności wśród chrześcijan, gdyż apostoł Paweł z naganą mówi w swym liście do Rzymian o takich, którzy zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka oddając im cześć - list do Rzymian 1 : 25.

 

Ktoś mógłby w tym miejscu powiedzieć, że w takim razie skoro tylko chodzi o oddawanie czci, to jeśli się tego nie czci, wolno tworzyć obrazy, figury i ilustracje. Ale czy oby na pewno tak jest w przypadku Boga ?

 

Wiele ugrupowań religijnych łamie ten oczywisty zakaz, który został dany niezależnie od Drugiego Przykazania Dekalogu. Często się słyszy, że to tylko niewinna ilustracja przedstawiającą czyjąś wizję lub symbol. Smutne, że wiele ugrupowań, krytykujących ewidentne bałwochwalstwo istniejące w katolicyzmie i prawosławiu, dało się uwikłać w ten proceder. Usprawiedliwiają się podobnie jak papież Grzegorz I , który twierdził, że jest to Biblia w obrazkach dla analfabetów.

 

Ale co mówi na ten temat Pismo Święte ? Warto sięgnąć do tekstu w języku hebrajskim. W 5 Mojżeszowej 4 : 15 - 16 napisano :

וְנִשְׁמַרְתֶּ֥ם מְאֹ֖ד לְנַפְשֹׁתֵיכֶ֑ם כִּ֣י לֹ֤א רְאִיתֶם֙ כָּל־תְּמוּנָ֔ה בְּי֗וֹם דִּבֶּ֨ר יְהוָֹ֧ה אֲלֵיכֶ֛ם בְּחֹרֵ֖ב מִתּ֥וֹךְ הָאֵֽשׁ פֶּ֨ן־תַּשְׁחִת֔וּן וַעֲשִׂיתֶ֥ם לָכֶ֛ם פֶּ֖סֶל תְּמוּנַ֣ת כָּל־סָ֑מֶל תַּבְנִ֥ית זָכָ֖ר א֥וֹ נְקֵבָֽה

 

Ostrzeżenie to znaczy dokładnie : " I strzeżcie bardzo dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci w dniu, gdy mówił JEHOWAH do was na Horebie spośród ognia, abyście się nie skazili i nie uczynili sobie, rzeźby, ani podobizny jakiegokolwiek obrazu o kształcie mężczyzny czy kobiety ! "

 

Dla porównania podaję inne tłumaczenia wersetu 16 : " żebyście nie postąpili zgubnie i nie zrobili sobie rzeźbionego wizerunku, postaci jakiegokolwiek symbolu, podobizny mężczyzny lub kobiety. " - NW

 

" byście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety. " - B. Tysiąclecia.

 

" abyście się snać nie popsowali i nie czynili sobie rytego bałwana, albo obrazu wszelakiego podobieństwa, kształtu mężczyzny albo niewiasty. " - B.Gdańska.

 

" abyście się nie skazili nie czynili sobie rzeźby, obrazu jakiejkolwiek podobizny, w postaci mężczyzny albo niewiasty. " - Izaak Cylkow

 

" abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety. " - B.Warszawska.

 

Zasadniczo na pierwszy rzut oka przekłady są podobne, ale w przekładzie Biblii Tysiąclecia oraz w przekładzie Biblii warszawskiej zabrakło słowa " obraz ". Natomiast w New World Translation słowo " obraz " oddano przez - symbol. Tymczasem hebrajskie תְּמוּנַ֣ת כָּל־סָ֑מֶל a zwłaszcza סֶמֶל ( semel ) - to przede wszystkim obraz.

Pomimo tych różnic przekaz pochodzący od Boga jest jednoznaczny. Bóg sobie nie życzy aby ludzie robili jakiekolwiek podobizny przedstawiające Jego w jakikolwiek sposób i uznaje to za skażenie, sprzeniewierzenie się Jego woli i po prostu za grzech.

List apostoła Pawła do Rzymian 1 : 22 - 23 takich ludzi, którzy " zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka " określa jako głupich, choć mienili się mądrymi.

 

A więc jeśli ktoś nie chce być w ten sposób potraktowany przez Boga może warto uwzględnić Jego wolę

—————

Powrót


Kontakt

Biblia-odchwaszczona