2014-05-11 12:33

Imię Boże a Ojcze nasz

Przeciwnicy Świętego Imienia Bożego, którzy starają się usuwać Imię Boże z przekładów Biblii, wymyślają bezpodstawne teorie według których, Bóg jest bezimienny lub też, że wszystko jedno jak Go ludzie nazywać będą. 

Potem raptem stwierdzają, że Jezus modląc się do Niego mówił :  " Ojcze nasz ".  Ich zdaniem wystarczy mówić do Boga :  Ojcze nasz. 

Przeoczają jednak, że uczniowie Chrystusa, byli rodowitymi Żydami znającymi dobrze Torę i Pisma Proroków i doskonale wiedzieli kto jest ich Bogiem.

 

Przeciwnicy Świętego Imienia Bożego ujawniają, że zajmują dokładnie taką samą postawę jak szatan. Ten przeciwnik Boży nigdy nie wypowiadał Świętego Imienia Bożego, bo jest nieczysty. Świadczy o tym dobitnie rozmowa z Jezusem podczas kuszenia - Mt. 4 : 3 -10; Łuk.4 : 1 - 13. Nie wypowiadał  z tej prostej przyczyny, że nienawidzi tego Imienia, bo jest największym wrogiem Boga Najwyższego.

 

W przeciwieństwie do niego Jezus wielokrotnie wymawiał Święte Imię o czym świadczy fakt, że cytował Pisma Hebrajskie, gdzie to Imię widniało - Mt.4 : 4 i 5 Moj. 8 : 3; Mt.4 : 7 i 5 Moj. 6 : 16; Mt. 4 : 10 i 5 Moj. 6 : 13.

Jezus nie tylko je rozsławiał -  jak mówi Hebr. 2 : 11 - 13 - ale również podkreślał ważność tego Imienia wymieniając w modlitwie Ojcze Nasz na pierwszym miejscu kwestię Jego uświęcenia. 

Gdyby to Święte imię nie było ważne to nie byłoby wymienione w Biblii ok. 7 000 razy. Jezus podkreślał, że nawet najmniejsza litera alfabetu hebrajskiego jakim jest yod nie przepadnie, a cóż dopiero Imię jego umiłowanego Ojca w niebiosach  zapisane tyle razy w Piśmie Świętym ( Mat. 5 : 18 ).  

Ciekawe, że niektóre kopie : Bizantyńskie, aramejskie, łacińskie oraz stara kopia koptyjska mają zapisane w modlitwie Ojcze Nasz słowa cytowane w niektórych przekładach biblijnych kończące modlitwę Jezusa : " albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała na wieki wieków . Amen ".  Różni bibliści są w tym zgodni, że słowa te są nawiązaniem do biblijnej księgi 1 Kronik 29 : 11 - 13,  w którym to fragmencie znajduje się Święte Imię Boże - Jehowah. Jezus nie tylko to Imię ujawniał i dawał je ludziom poznać o czym świadczy jego modlitwa przed męczeńską śmiercią - Jana 17 : 6, 26.  

Jezus to Imię wychwalał, bo był Żydem z pokolenia Judy, a słowo Żyd w języku hebrajskim Jehuda oznacza " chwalcę Jehowy ".  Jezus wychwalał swego Ojca w sposób doskonały. Nazywał go też wielokrotnie swoim Ojcem, bo miał do tego pełne prawo jako ten, który Go nigdy nie zawiódł. A ci, których nauczył, by modlili się Ojcze nasz byli również Żydami czyli chwalcami Jehowy i dokładnie wiedzieli do jakiego Boga się zwracają w modlitwie. Znali dokładnie Pisma Hebrajskie, w których to Imię zapisano 6825 razy. 

Jezus a właściwie po hebrajsku Jehoszua zgodnie z zasadami hebrajskich imion teoforycznych nawiązujących do Imienia Bożego miał skrót tego Imienia we własnym Imieniu. Dokładnie znał swoje imię i wiedział co ono oznacza i do jakiego Świętego Imienia nawiązuje. Chciał urzeczywistnić plan Boga, który poprzez Jezusa zesłał ludziom wybawienie - Judy 1 : 25. 

 

Kler rzymsko-katolicki sfałszował modlitwę  " Ojcze nasz " . Modlitwa  w wersji kleru katolickiego zaczyna się od słów : " In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. " [ tłum. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego " ]. A w taki sposób nie zaczyna się modlitwa, której nauczył Jezus - por. Mt. 6 : 9. Nigdzie też w ewangelicznych opisach nie widać, by Jezus kiedykolwiek się przeżegnał przed modlitwą.  Ponadto :

 

1. nie wiadomo co znaczy w tak tłumaczonej modlitwie sformułowanie  " święć się Imię twoje. " Samo Imię się nie święci, tylko ludzie je mogą uświęcać. Tekst grecki ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου dosłownie znaczy : " niech zostanie uświęcone Imię Twoje. " - Mt. 6 : 9.

 

2. W modlitwie, której nauczył  Chrystus nie ma słów " panem nostrum quotidianum da nobis hodie "  [ tłum. " chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj " ] ani słów  " et ne nos inducas in tentationem " [ tłum. "  i nie wódź nas na pokuszenie " ]. Modlitwa Jezusa też nie kończy się odmówieniem kolejnej modlitwy wymyślonej przez kler Ave Maria, w której się zachęca Marię, żeby się modliła za grzesznymi " ora pro nobis peccatoribus " , gdyż tylko jeden jest pośrednik między Bogiem i ludźmi - Jezus Chrystus - 1 Tym . 2 : 5; 1 Jana 2 : 1 - 2; Dz.Ap. 4 : 12.

 

W tekście greckim nie chodzi wcale o powszedni chleb. Grecki tekst τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον - Mt. 6 : 11 - nie oznacza chleba fizycznego, bowiem ἐπιούσιος to nie ἐφημέρος ( powszedni - Jak. 2 : 15 )

Słowo ἐπιούσιος składa się z przyimka ἐπι oraz ούσιος ( od rzeczownika ούσια - mienie, rzeczywistość istota ) i wskazuje na coś co jest konieczne do bycia, ale cała modlitwa jest zanoszona o sprawy duchowe, a nie materialne. Jest to pokarm niezbędny dla nachodzącego Królestwa - Takie wyjaśnienie daje m.in. Wielki Słownik Grecko - Polski - Vocatio.

 

3. " Nie wódź nas na pokuszenie " - to już największy przekręt. Takie sformułowanie pochodzi z Wulgaty " et ne inducas nos in temptationem " - Mt. 6 : 6 : 13 

 

 W tekście greckim mamy : μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν dosł. " nie prowadź nas ku pokuszeniu " . Takie sformułowanie w hebrajskim sposobie opisywania w żadnym wypadku nie oznaczało to co sugeruje tekst Wulgaty, a nawet tekst grecki. Według hebrajskiego sposobu rozumienia tego tekstu należałoby to oddać : nie daj byśmy popadli w pokusę

 

Tradycyjne tłumaczenie - " i nie wódź nas na pokuszenie " sugeruje, jakoby Bóg był kusicielem ! Tymczasem Jakub napisał : " Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi, Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi " ( Jakub 1 : 13 ). 

W całym Piśmie Świętym nie ma sytuacji, w której Bóg kogokolwiek by „ kusił ” do zła. 

Bóg jest tym, który ocala od zła. Kusicielem jest przeciwnik Boga – szatan !

 

JEHOWAH Bóg Wszechmocny chciał być traktowany jak Ojciec przez Izraelitów czemu wielokrotnie dawał wyraz

Np. proroctwo Jeremiasza 3 : 17, 19 mówi : 

 

בָּעֵת הַהִיא יִקְרְאוּ לִירוּשָׁלִַם כִּסֵּא יְהֹוָה נִקְוּוּ אֵלֶיהָ כָל הַגּוֹיִם לְשֵׁם יְהֹוָה לִירוּשָׁלִָם וְלֹא יֵלְכוּ עוֹד אַחֲרֵי שְׁרִרוּת לִבָּם הָרָע 

co znaczy : 

" W owym czasie będą nazywać Jerozolimę tronem Jehowy; i zgromadzą się w niej w Jerozolimie wszystkie narody dla imienia JEHOWAH, i już nie będą chodzić w uporze swych złych serc

 

w kolejnym wersecie sam JEHOWAH mówi : 

וְאָנֹכִי אָמַרְתִּי אֵיךְ אֲשִׁיתֵךְ בַּבָּנִים וְאֶתֶּן לָךְ אֶרֶץ חֶמְדָּה נַחֲלַת צְבִי צִבְאוֹת גּוֹיִם וָאֹמַר אָבִי תִּקְרְאִי לִי וּמֵאַחֲרַי לֹא תָשׁוּבִי 

co znaczy : 

" A Ja rzekłem: 'Jakżebym chciał zaliczyć cię do synów i dać ci ziemię rozkoszną, dziedzictwo najwspanialsze między narodami ' , a powiedziałem : ' będziecie wołać do mnie "Mój Ojcze !" i ode mnie nie odwrócisz się '. " 

 

W innym miejscu w Psalmie 103 : 13 Dawid napisał :

 כְּרַחֵם אָב עַל בָּנִים רִחַם יְהֹוָה עַל יְרֵאָיו co znaczy : 

" Jak miłosierdzie ojca nad synami, tak JEHOWAH okazuje miłosierdzie tym, którzy się Go boją. " 

 

Przypowieści 3 : 12 mówi z kolei : 

כִּי אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב יְהֹוָה יוֹכִיחַ וּכְאָב אֶת בֵּן יִרְצֶה co znaczy : 

" kogo JEHOWAH miłuje tego upomina, jak ojciec syna, w którym ma upodobanie. " 

 

Do Niego zwracał się prorok Izajasz tymi słowy : 

 וְעַתָּה יְהֹוָה אָבִינוּ אָתָּה אֲנַחְנוּ הַחֹמֶר וְאַתָּה יֹצְרֵנוּ וּמַעֲשֵׂה יָדְךָ כֻּלָּנוּ  

Co znaczy :   " A  teraz  JEHOWAH - Tyś naszym Ojcem, myśmy gliną, a Tyś Twórcą naszym i my wszyscy dziełem Twoich rąk. " - Iz. 64 : 7

 

Stąd też przez proroka Malachiasza - JEHOWAH oznajmia i pyta ( Mal. 1 : 5 - 6 ) : 

וְעֵינֵיכֶם תִּרְאֶינָה וְאַתֶּם תֹּאמְרוּ יִגְדַּל יְהֹוָה מֵעַל לִגְבוּל יִשְׂרָאֵל : בֵּן יְכַבֵּד אָב וְעֶבֶד אֲדֹנָיו וְאִם אָב אָנִי אַיֵּה כְבוֹדִי 

co znaczy : " I ujrzą wasze oczy i powiecie : Wielki jest JEHOWAH poza granicą Izraela. Syn powinien czcić ojca , a sługa pana swego. Skoro Ja jestem Ojcem, gdzież szacunek do mnie ?

 

Jak więc widać JEHOWAH Bóg Wszechmocny jest Ojcem i to najlepszym jaki tylko może być. Jego wysławiał Chrystus jako swego Ojca nazywając Go dobrym i miłosiernym - Marka 12 : 28 - 30; 

5 Moj. 6 : 4 - 5;  Ap. 19 : 1 - 7; Marka 10 : 18; Psalm 103 : 8; Psalm 145 : 8; Łukasza 6 : 36. 

 

JEHOWAH chciał, aby jego wierni słudzy zwracali się do Niego jak do Ojca, ale wielu Izraelitów, nie doceniło tego.  Nie byli wierni Przymierzu i łamali Prawo Boże. Nie mieli szacunku do swego Ojca Niebiańskiego. Poza prorokami i wiernymi Izraelitami, nie potrafili zwracać się do Niego jako do swego troskliwego Ojca, bo ich serce otępiało wskutek grzechów jakie popełniali. 

Ale życzenie Boga urzeczywistnił Jezus. Nauczył on swoich uczniów poszanowania Bożych zasad i zwracania się Boga Izraela jako do kochającego ich Ojca - Mt. 6 : 9 - 13.   

 

 

 

 

 

—————

Powrót


Kontakt

Biblia-odchwaszczona