2014-09-06 08:39

Izajasza 9 : 5

W natchnionych przez Boga Pismach Hebrajskich nie ma śladu trynitaryzmu. Niejednokrotnie jednak propagatorzy tej niezgodnej z Biblią doktryny cytują werset Izajasza 9 : 5 błędnie go tłumacząc i interpretując co wynika też w wyrywania tego wersetu z kontekstu. W wersecie tym podano następujące tytuły Mesjasza : 

 

Izajasza 9 : 5. 9  ( Biblia Hebraica ) :

 

כִּי יֶלֶד יֻלַּד לָנוּ בֵּן נִתַּן לָנוּ וַתְּהִי הַמִּשְׂרָה עַל שִׁכְמוֹ

 וַיִּקְרָא שְׁמוֹ פֶּלֶא יוֹעֵץ אֵל גִּבּוֹר אֲבִי עַד שַׂר שָׁלוֹם 

 

Zwłaszcza druga część wersetu mówi, że Mesjasz zostanie tak nazwany, ale nie z racji swego urodzenia tylko jak na to wskazuje dalszy kontekst - z racji oparcia się na prawie i sprawiedliwości co dokona w swej żarliwości JEHOWAH Zastępów ( Izaj. 9 : 6 ).

Nie zawdzięcza więc tych tytułów sobie i nie on sobie je nadał.

 

A oto zaszczytne tytuły, którymi nazwie go Bóg Wszechmocny :  

 

Cudowny Doradca -  פֶּלֶא יוֹעֵץ ( hebr. Pele Joec )

Boski Bohater  אֵל גִּבּוֹר  ( hebr. El Gibbor )

Ojciec Odtąd  אֲבִי עַד ( hebr. Abi Ad )

Książę Pokoju שַׂר שָׁלוֹם ( hebr. Sar Szalom )

W żadnym z tych tytułów,  tak samo jak w całym wersecie i w kontekście nie widać, by Mesjasz był tutaj Bogiem lub Ojcem Odwiecznym jak sugerują błędnie popularne przekłady. 

 

Hebrajskie עַד w tytule אֲבִי עַד ( hebr. Abi-Ad ) nie oznacza odwieczności. Gdyby chodziło o to, że Mesjasz istniał odwiecznie, to użyto by tutaj takiego samego określenia jak w Psalmie 90 : 2  - מֵעֹולָם עַד־עֹולָם  ( hebr. me olam - ad olam ). Ale to określenie zarezerwowane jest wyłącznie dla Boga Wszechmocnego, który jest Absolutem. Wyłącznie JEHOWAH jest Absolutem. Mesjasz nigdy Nim nie był i nigdy nie będzie.

 

Izaak Cylkow tłumaczy ten werset następująco :

" i nazwą imię jego : Znamienitym radcą, boskim bohaterem, patryarchą wiecznym, księciem pokoju ". 

אֲבִי עַד Wycliffe tłumaczy jako  -  " father of the world to coming ", a np.  ks.J Wujek tłumaczy jako " ojciec przyszłego wieku ". Żaden więc tytuł, który miał otrzymać Mesjasz z racji oparcia się na prawie i sprawiedliwości nie wynika z jego urodzeniu lub statusu ontycznego. 

 

—————

Powrót


Kontakt

Biblia-odchwaszczona