2012-05-05 14:45

Imię własne Boga ( hebr. Szem ha-meforasz )

 

Poniższy film informuje o wymowie Imienia własnego Boga Wszechmocnego (hebr. Szem ha-meforasz) stosowanej przez karaimów, którzy od czasów najdawniejszych byli kopistami Pism Hebrajskich i to im zawdzięczamy samogłoskową punktację masorecką.

W X w.ne. karaimski uczony Jakub Qirqisani (hebr. Ya'akov ben Ephraim ha-Tzerqesi) raportował, że karaimi, którzy wymawiali Imię Boże osiedleni byli w Chorosanie, w Persji, będącej ważnym ośrodkiem hebrajskim odkąd uprowadzono dziesieć pokoleń Izraela ( por.: 2 Król.17:6) aż do inwazji Mongołów w XIII wieku. Ponieważ tereny te były z dala od centrów rabinicznych Galilei i Babilonii pozostawały wolne od wpływów Miszny i Talmudu. Dzięki temu też karaimi zachowali pronuncjację Imienia Bożego aż do czasów dzisiejszych.                                                                                                                                                                                                                                                  

Imiona takie jak Elohim lub 'Ehje pojawiające się w filmie nie są Imieniem własnym Boga (hebr. Szem ha-meforasz), lecz należą wyłącznie do tytułów Boga. Autor filmu nie stosuje wobec nich określenia 'personal name of God'.

—————

Powrót


Kontakt

Biblia-odchwaszczona