2014-12-05 23:48

Wyjdźcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające ! - Ap. 18 : 4

Już Jezus w przypowieści o pszenicy i chwastach ( Mt. 13 : 24 - 30 ) ostrzegał przed synami Złego, którzy bardzo podobni do pszenicy mieli wielu wprowadzić w błąd i niczym chwasty mieli się rozplenić i pełnić pasożytniczą rolę wśród pszenicy.  Kiedy apostoł Paweł był w Efezie wezwał starszych zboru chrześcijańskiego  uprzedzając ich, że po jego odejściu wejdą między owce Pańskie wilki drapieżne, a nawet spomiędzy nich powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą - Dz.Ap. 20 : 29 - 30. 

Natchniony świętym duchem Bożym przypominał, że  " w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku " - 1 Tym. 4 : 1 - 2. Następnie pisząc do Tymoteusza 2 list 4 : 3 - 4 zaznaczył " przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce,  i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. "  

Więcej szczegółów znaleźć można w liście apostoła Pawła 2 Tesaloniczan 2 : 3 - 12. Napisał tam, że odstępstwo będzie związane z pojawieniem się przeciwnika, który stanie się przedmiotem boskiej czci, który przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wsród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogla ich zbawić.

 

Również Apostoł Piotr przestrzegał  przed fałszywymi nauczycielami, " którzy wprowadzać będą zgubne nauki " ( 2 Piotra 2 :1 ) i  " z chciwości wykorzystywać będą " ludzi "przez  zmyślone opowieści" ( 2 Piotra 2 : 3 ). Kolejnym apostołem, który przestrzegał przed odstępcami, którzy pojawią się jako anty-chryści był apostoł Jan - 1 Jana 2 : 18 - 19; 4 : 3; 2 Jana 1 : 7. Ci anty-chryści mieli z czasem urosnąć do szczególnej kasty ludzi. I tak też się stało. W czasie prześladowań chrześcijan wszczętych przez cesarzy rzymskich niektórzy okazali się niewierni. Zostali potem za zdradę wykluczeni z kościoła. 

 

Ci zdrajcy wiary chrześcijańskiej nie pogodziwszy się z tym szukali protekcji Marcelina - biskupa Rzymu ( 296 - 304 ), który w okresie prześladowań wszczętych przez pogańskiego cezara również okazał się zdrajcą i nie tylko zdradził wiarę chrześcijańską i tchórzliwie wydał Święte Księgi władzom rzymskim, ale złożył ofiary przed ołtarzem Jupitera dzięki czemu mógł sobie spokojnie żyć do końca życia. 

Od tego czasu biskupi Rzymu kolaborowali z cezarem. Stało się to widoczne zwłaszcza od 28 lutego 380 r. kiedy ogłoszono edykt cunctos populos, bo wtedy katolicyzm stał się religią państwową. Zadanie było ułatwione, gdyż ówczesny cezar był wychowankiem biskupa Mediolanu - Ambrożego, który podlegał władzy biskupa Rzymu - Damazemu. Władza biskupia sprzęgła się więc z władzą świecką, cesarską, która była odtąd w mniejszym lub większym stopniu na usługach kleru w zamian za poparcie dla  sprawującego władzę cezara. Takie sprzęgnięcie się Biblia nazywa nierządem. Od tamtej pory kler starał się przejąć władzę w wielu krajach, do czego niestety doszło.  Potem posługując się sfałszowanym dokumentami  takimi jak Dekretalia Isidora Mercatora ( Pseudo-Izydora ), którego częścią był dokument Constitututium Donatio Constantini Imperatoris - papiestwo utworzyło Państwo Kościelne, a papież stał się władcą absolutnym, który narzucał królom w Europie, a nawet poza jej obszarami swoją wolę. A obecnie papiestwo chce rządzić całym światem. Widać to we wszelkich dążeniach Watykanu do stworzenia NWO - ( New World Order ). 

 

Aktualnie poprzez założenie Unii Europejskiej będącej tworem Watykanu, oraz poprzez politykę finansową sterowaną poprzez banki papieskie w tym FED stworzony rękami Rotschildów, papiestwo przywdziawszy maskę pokoju i miłości w propagowanym przez siebie ekumenizmie widzi możliwości zajęcia coraz bardziej uprzywilejowanej pozycji. Stworzeniu ogólnoświatowego rządu pod auspicjami Watykanu staje się coraz bardziej realne. Towarzyszy temu zjawisko inkulturacji widoczne w ekumenizmie propagowanym obecnie przez rządzących w Watykanie jezuitów. Ale to z kolei powoduje coraz większe spoganizowanie się katolicyzmu, który na zasadzie synkretyzmu przejmuje coraz więcej niebiblijnych nauk, praktyk i zwyczajów. W ten sposób katolicyzm staje się coraz  bardziej ogólno-ziemskim kościołem Anty-Chrysta zbierającym pod swoje skrzydła wszelkie swoje dzieci, które wyrwały spod jego władzy w okresie Reformacji. Ta "Macierz Nierządnic" ( Ap. 17 : 5 ) dąży nawet do wzięcia pod swoje skrzydła wszystkich pozostałych ludzi, nie mających nic wspólnego z chrześcijaństwem. Ten kompromis oraz przejmowanie pogańskich obyczajów jest widoczne w różnych praktykach oraz świętach - co ujawnia, że Wielka Nierządnica jest Babilonem Wielkim opisanym w księdze Apokalipsy 17 : 5 ; 18 : 2, 8 - 18, gdyż ze starożytnego Babilonu wywodzą się te wszystkie doktryny i praktyki. 

 

W 1946 roku Sir Winston Churchill zaproponował w słynnym przemówieniu w Zurychu w Szwajcarii, że "musimy zbudować coś w rodzaju Stanów Zjednoczonych Europy". W 1950 roku Plan Schumana zaproponował stworzenie podstaw europejskiej jedności gospodarczej. Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), założona w 1957 roku  na mocy Traktatu Rzymskiego przyniosła usuwanie barier w handlu między państwami członkowskimi oraz ujednolicenie polityki gospodarczej. Marzenie wskrzeszenia t.zw.Świętego Cesarstwa Rzymskiego za którym stoi Watykan w kierunku federalizmu Wspólnego Rynku stało się rzeczywistością. 

Walter Hallstein, który w 1939 r. opracował nazistowski plan dla podbitych narodów został 18 lat później pierwszym przewodniczącym brukselskiej Unii Europejskiej ( 1958 - 1967 ).  Przez dziesięć lat był naczelnym architektem tego " tworu ". Oczywiście, Hallstein nie był osamotniony w swojej roli głównego architekta „brukselskiej UE”. Do jego otoczenia należał Carl Friedrich Ophuels członek partii nazistowskiej, NSDAP, z numerem członkowskim 2 399061 (dokument A). Razem z Gerhardem Schiedermairem – członkiem znanego rodzinnego klanu prawników nazistów – Hallstein awansował Ophuelsa w ciągu jednego roku (1949) na doktora i profesora prawa na Uniwersytecie Frankfurckim. Rok później, w 1950, Hallstein wyznaczył Ophuelsa na stanowisko „ambasadora w Brukseli” i uczynił go swoją prawą ręką w tworzeniu „brukselskiej UE”. Już w 16 lat później ten żarliwy, lojalny człowiek koalicji nazistów i kartelu podpisuje jako główny architekt „Statuty Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”. Powstanie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – najwyższego organu prawa dzisiejszej „brukselskiej UE” - zostało przemyślnie zrealizowane i wpisane w system prawny przez udziałowców koalicji nazistów i kartelu IG Farben, łącznie z zarejestrowanymi członkami partii nazistowskiej. Przez pół wieku kartel był w stanie ukrywać przerażającą farsę swoich politycznych udziałowców. Teraz, kiedy jednak prawda została w końcu ujawniona, demokratyczna zasadność „brukselskiej UE” rozwiała się. Nikt nie powinien ignorować tej kryminalnej przeszłości. Struktura Unii Europejskiej jest ściśle związana z planami podboju Europy przez kartel firm chemicznych BASF, Bayer oraz Hoechst, powstałych z IG Farben - ten sam który był odpowiedzialny za produkcję Cyklonu-B. Siedemdziesiąt lat po tym, jak Hallstein przedstawił swoją wizję Europy w wygłoszonym przez siebie przemówieniu, jest ona bliska urzeczywistnienia. Sarkozy, Merkel, Berlusconi i inni politycy bezwzględnie słuchają rozkazów kartelu naftowo-farmaceutycznego. To nie przypadek, że dokładnie ci sami politycy przymuszali innych przywódców politycznych do złożenia podpisu pod tak zwanym Traktatem Lizbońskim, który umożliwia kartelowi przejęcie władzy nad Europą. 

Ci wszyscy politycy z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuel Durão Barroso na czele są masonami i Rycerzami Maltańskimi podlegającymi jezuitom i realizują plan Watykanu. Znamienne jest, że Tony Blair - premier Wielkiej Brytanii, który 21 grudnia 2007 r., który przeszedł na katolicyzm, podpisał konstytucję Unii Europejskiej 29 października 2004 r. na tle ogromnego pomnika papieża Innocentego X na wzgórzu kapitolińskim w Rzymie co jednoznacznie wskazuje na korzenie Unii i papieski patronat sugerujący, że kontrreformacja nadal trwa - ( Adrian Hilton : The Principality and Power of Europe ). 

Jaką rolę w takiej Unii Europejskiej ma spełniać sama masoneria ?  Na ten temat wypowiedział się były t.zw. Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Francji Christian Pozzo di Borgo: „Rola wolnomularstwa poprzez myśli i czyny każdego z jego Członków, polega na wprowadzaniu w życie tych wartości, na nadaniu im spójności, na ich obronie, na ich rozwijaniu poprzez dostarczanie im elementów współczesnej myśli i doświadczeń. Wielki Wschód Francji uważa w końcu, że Wolnomularstwo w każdym Państwie powinno być uznane za autorytet moralny " . 

Czy Unia Europejska jest ostatecznym celem politycznym masonerii ? Z artykułu 5 „Karty Europejskiej Tożsamości” dowiadujemy się, że „w dobrze rozumianym interesie Unii Europejskiej” leży otwarcie na te państwa, które „opowiadają się za europejską wspólnotą”. Ma to być „droga” do „pokojowego rozwoju naszego świata”. W 1968 roku Konwent Światowej Konstytucji obradujący w Szwajcarii i w Niemczech podjął prace nad Konstytucją Świata. W 1977 roku opracowany projekt Konstytucji dla Federacji Świata podpisało kilkuset uczestników. Od tego czasu miały miejsce międzynarodowe, spotkania, które przemieniły się w Tymczasowy Parlament Świata. w 1978 roku powstało stowarzyszenie Federacja Świata. Stowarzyszenie to przygotowuje utworzenia światowego rządu. Federacja Świata ma, według jego planów, posiadać 5 stolic. Władzą ustawodawczą ma być Parlament Świata który ma składać się z trzech ciał ( House of People - Izba Gmin: House of Nation – Izba Narodów :  House of Counsellers - Izba Doradców ) i stanowić nadrzędną władzę nad Rządem Świata. Władza wykonawcza ma się składać z 5 członków Prezydium i gabinetu złożonego z 30 członków mianowanych przez Parlament Świata. Strukturę administracyjną ma tworzyć 30 ministerstw, urząd prokuratora i światowa policja. Unia Europejska w sposób wyraźny realizuje polityczne plany masonerii i program zgodny już nie tylko z jej ideologią, ale również z jej założeniami.

Celem masonerii jest stworzenie podobnych Unii na pozostałych kontynentach : Unii Azjatycko-Pacyficznej, Unii Afrykańskiej, Unii Północno-Amerykańskiej, a również Południowo-Amerykańskiej, i wyłonienie z nich jednego ogólnoświatowego rządu. Wszędzie Watykan chce odgrywać przewodnią rolę, co prędzej czy później musi doprowadzić do konfliktu. Apokalipsa wyraźnie mówi, że w pewnym momencie, gdy Wielka Nierządnica " pijana krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych " ( Ap 17 : 6 ) w swej pysze poczuje się jak Królowa, która wdową nie jest i żałoby nie zazna ( Ap.18 : 7 ), Bóg Wszechmocny pobudzi władców świata, by ją znienawidzili, spustoszyli, ogołocili, pożarli i zniszczyli - ( Ap. 17 : 16 ).  Stanie się to nagle jak grom z jasnego nieba ku zaskoczeniu większości ludzi - ( Ap. 18 : 5 - 24 ). 

Dlatego Bóg wzywa wszystkich szczerych ludzi, aby opuścili tą strefę zagrożoną, by nie dotknęły ich plagi spadające na ów Babilon Wielki, gdyż aż do nieba narosły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości - Ap. 18 : 1 - 5

Wszystkich tych, którzy wraz z upadłym moralnie klerem pozostaną w tej strefie spotka zagłada - Iz. 13 : 19 ; 52 : 11; Ap. 19 : 1 - 3. Aby wyjść z Babilonu Wielkiego trzeba wpierw odrzucić wszelkie niebiblijne praktyki i doktryny, które zwiodły wielu ludzi - Iz. 50 : 6 - 8. Listę ich powstawania można prześledzić poniżej : 

 

Początek II wieku – odcięcie się od tradycji hebrajskiej ; tłumaczenie hebrajskich pojęć biblijnych poprzez  pojęcia helleńskie, pogańskie;  utożsamienie logosu biblijnego z logosem helleńskim 

ok. 120 r.  –  pierwsze wzmianki o używaniu wody święconej do "wypędzania duchów" nieczystych.

ok. 157 r.  – po raz pierwszy zastosowano formy pokuty

ok. 167 r. – precedens kultu zmarłych i relikwii dotyczący początkowo kilkunastu osób - ale po męczeńskiej śmierci biskupa Polikarpa i jedenastu wiernych z kościoła w Smyrnie zainicjowano praktykę czczenia zmarłych "świętych"

ok. 170 r. – wprowadzenie kultu relikwii

ok. 190 r. – zmiana w Rzymie zwyczaju obchodzenia Ostatniej Wieczerzy z dnia Paschy na dzień pogańskiej Wielkanocy; 

 

200 r. ustanowiono "stan duchowny" przez wprowadzenie ordynacji oraz  podział na duchownych i laików - przedtem wszyscy byli na równi, jednocześnie będąc braćmi i kapłanami przed Bogiem.

 

220 r. przyjęto dogmat o konieczności pewnych czynności kościelnych, niezbędnych do zbawienia

 

220 - 230 r.  – biskup rzymski Urban I przekształca proste spotkania modlitewne w ceremoniał mszy i zaleca używanie podczas tej ceremonii kielichów wykonanych ze złota lub srebra 

 

250 r. wprowadzono naukę o wiecznych mękach.

 

ok. 300 r. – błędna doktryna o współistotności Ojca i Syna t.zw. homoousios przyjęta w Aleksandrii i w Rzymie pod wpływem gnostyków; wprowadzenie filozofii do interpretacji biblijnej dotyczącej hipostazy oraz istoty ( gr. ousia ); początek modlitw za umarłych; wprowadzenie znaku krzyża 

 

313 r. edykt mediolański nadaje równouprawnienia wszystkim religiom, ale kler współpracujący z cezarem otrzymuje immunitet nietykalności, zostaje też zwolniony od prac publicznych, a majątki kościelne stają się wolne od podatku

 

314 r. – synod w Arles pod przewodnictwem biskupa Rzymu uchwala ekskomunikę na wszystkich dezerterów  odmawiających służby w armii co jest jawnym zaprzeczeniem dotychczasowego stanowiska kościoła, który dotąd zabraniał zabijać nawet w obronie koniecznej

 

316-320 r.  w wyniku zdrady wiary chrześcijańskiej w Afryce Pn., gdy doszło do prześladowań tamtejszych chrześcijan przez władze rzymskie synod biskupów numidyjskich zwołany przez Sekundusa z Tignis unieważnił wybór  samozwańczego biskupa Cecyliana wybranego w 312 r.  na biskupa Kartaginy przez Filipa z Aptungii uważanego za zdrajcę. Zwolennicy Cecyliana odwołali się wtedy do biskupa rzymskiego, u którego szukali protekcji. Ten zaś zwołał synod w Rzymie 15 lutego 314 r. i chcąc mieć za sobą odwołujących się do niego biskupów uznał Cecyliana za prawowitego biskupa. Decyzji synodu nie uznali oczywiście zwolennicy biskupa Donata wybranego na miejsce samozwańczego Cecyliana, gdyż nie uznawali władzy biskupa rzymskiego. Wtedy biskup rzymski zwołał kolejny synod w Arles 1 lipca 314 r., na którym był obecny cezar i na którym potępiono donatystów. Ponieważ w tym okresie kler rzymski współpracował już z władzą świecką zwrócono się do cesarza Konstantyna, który w listopadzie 316 r. decyduje się użyć siły. Po raz pierwszy w historii użyto miecza w imię Chrystusowe.  W wyniku tego doszło do prześladowań donatystów trwających przez wiele lat.

 

320 r. – wprowadzenie zwyczaju zapalania woskowych świec

 

321 r. – wprowadzenie Dies Solis ( czyli niedzieli ) edyktem cezara Konstantyna wywyższającym pogańskie święto solarne jako dzień wolny od pracy, który uległy cezarowi kler uznał za dzień święty, dzień Pański

325 r. – na soborze nicejskim rzucenie „klątwy kościelnej” na obchodzących Ostatnią Wieczerzę w dniu Paschy ( później potwierdzone przez papieża Jana VII w 878 r.);  wprowadzenie niebiblijnego wyznania wiary t.zw. credo nicejskiego, według którego Jezus jest współistotny ( homoousios ) Ojcu

339 r. – wprowadzenie przez Ambrożego biskupa Mediolanu liturgii zamiast praktykowanych spotkań na wspólną modlitwę; powstaje forma nabożeństw ze śpiewem i koncelebracją, przez co zgromadzenie przekształca się w multimedialne widowisko opierające się w dużej części na obrządkach mitralnych 

340 r. – powstanie pierwszego klasztoru żeńskiego, założonego przez siostrę Egipcjanina Pachomiusza, Marię

355 r. panowanie papieża Feliksa II w miejsce wygnanego Liberiusza  początek dwuwładzy papieskiej

360 r. – wprowadzenie zwyczaju czczenia aniołów - powstaje nowa "nauka" - angelologia

ok.366 r. – wprowadzenie świąt t.zw. Bożego Narodzenia

366 r. wybór dwóch biskupów Rzymu przez dwie różne frakcje : Damazego i Ursyna ;  ale Damazy zdobywa tron biskupi w Rzymie w wyniku krwawych walk z konkurentem w wyniku czego zginęło 137 ludzi 

375 r. –  oddawanie czci aniołom, zmarłym świętym, wprowadzenie wizerunków, początek kultu obrazów, wypaczenie chrztu przez „pokropienie”  

378 r. – Damazy biskup rzymski powołuje się na sukcesję apostolską i przechwytuje tytuł pontifex maximus, którego zrzekł się cezar ; państwo w związku z uznaną władzą biskupów udziela pomocy do wykonywania wyroków kościelnych; przyznanie zwierzchności biskupa rzymskiego nad wszystkimi metropoliami Zachodu; biskup rzymski błędnie uznany następcą Piotra i błędnie utożsamiony z Opoką; Rzym nazwany - Stolicą Piotrową

380 r. – narzucenie wszystkim mieszkańcom Imperium doktryny trynitarnej edyktem cesarskim cunctos populos wyznawanej przez Damazego - biskupa Rzymu; katolicyzm staje się jedyną uznawaną religią państwową - odtąd ścisła współpraca władz kościelnych z władzą cezara - co według Biblii  jest duchowym nierządem; koniec tolerancji wszystkich którzy się z tym nie zgadzają i początek represji wobec osób o innych poglądach; cesarz Teodozjusz I wydaje  - Codex Theodosianus XVI.1.2 ( "De fide Catholica" ),  na którego podstawie wszyscy nie-katolicy uznani są za przestępców w świetle prawa rzymskiego

381 r.  – sobór w Konstantynopolu - wprowadzenie niebiblijnego dogmatu trynitarnego ujętego w wyznaniu wiary w t.zw. credo nicejsko-konstantynopolitańskim; 

384 r.  – biskup rzymski Syrycjusz  oficjalnie tytułuje siebie  - papieżem; powstanie kancelarii papieskiej

387 r. – biskup Jan Chryzostom wygłasza w Antiochii swoich osiem kazań przeciwko Żydom ( Adversus Judaeos ). Kazania te były antysemickie i nawoływały do odcinania się od Żydów 

388 r.    cesarz Teodozjusz I  z inspiracji  papieża Syrycjusza  zakazuje wszelkich publicznych dysput odnośnie natury Boga i pozostałych zagadnień teologicznych lub religijnych  co znajduje oddźwięk  w Kodeksie Prawnym zwanym Codex Theodosianus XVI.4.2. Od tej pory o Bogu można  rozmawiać jedynie w kościołach

391 - 392 r. – edykty anty-pogańskie zapoczątkowały falę niszczenia kultury antycznej oraz palenie bibliotek; wiele świątyń pogańskich przekształcono na kościoły, a posągi bogów greckich i rzymskich - na świętych : kara śmierci z inspiracji biskupa Ambrożego i za aprobatą papieża Syrycjusza dla wszystkich, którzy nie poddadzą się rozporządzeniom cesarskim

393 r. – zniesienie Igrzysk Olimpijskich

394 r. – codzienne odprawianie mszy

408 r. – usprawiedliwienie przez Augustyna -  ( katolickiego świętego ) zabijania w obronie wiary 

412 r. –  początek większej fali pogromów i prześladowań Żydów

418 r. – sobór w Kartaginie zapoczątkował chrzest niemowląt stwierdzając, że „dzieci zmarłe bez chrztu przynależą do szatana” 

431 r. – sobór w Efezie z matki Chrystusa zrobił Matkę Bożą ( Bogarodzicę ), co dało początek kultu Marii - nie przypadkowo, gdyż Efez był w tym czasie ośrodkiem kultu Królowej Niebios – Artemidy  – poganie stawiali jej kapliczki przy drogach, a jej wizerunki umieszczali w domach na długo zanim zwyczaje te powiązano z kultem Maryi; upowszechnienie pojęcia "Maryja-pośredniczka łask" zapoczątkowało modlitwy do niej

 

451 r. – sobór chalcedoński przyjął formułę, że Jezus współistotny Ojcu co do Bóstwa ( gr. ὁμοούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα ; łac. consubstantialem Patri secundum deitatem ) i współistotny nam co do człowieczeństwa, przed wiekami zrodzony z Ojca według Boskości, urodzony  jako człowiek z Maryi Dziewicy - Bożej Rodzicielki ma dwie natury : Boską i ludzką 

 

 

449 r. papież Leon I występuje z tezą o prymacie biskupa Rzymu jako biskupa powszechnego całego kościoła zachodniego i wschodniego, powołując się na wywyższenie Piotra i na sukcesję apostolską; Rzym papieski jest określany jako Stolica Apostolska

 

494 r. – papież Gelazy I poucza cesarza Anastazjusza I o wyższości władzy papieskiej nad władzą świecką

 

498 r. – panowanie papieża Symmacha i Wawrzyńca - jednoczesny rządy dwóch papieży

 

500 r. – prezbiterzy i episkopat jako t.zw. duchowieństwo ( łac.  clerus ) jako kapłani zaczynają nosić wyróżniające ich stroje

 

526 r. – ostatnie namaszczenie

527 r.  –  cesarzem zostaje katolik - Justynian 

529 r.  – zamknięcie słynnej Akademii Platońskiej  i  zamiast niej założenie pierwszego zakonu benedyktynów sprawującego kontrolę nad edukacją; cesarz Justynian polecił opracować Corpus Juris Civilis ( zbiór praw rzymskich ), prace nad tym dziełem, zwanym "Kodeksem Justyniana" zakończone zostały w 534 r.  Kodeks stanowił odtąd podstawę prawną zabezpieczającą pozycję i władzę kleru mając wielki wpływ na późniejsze prawodawstwo europejskie. Ludzie mający odmienne poglądy religijne zostali wyjęci spod prawa. Justynian wyraźnie włączył katolicką doktrynę trynitarną, do rzymskiego prawa państwowego. W księdze 1, zatytułowanej "De Trinitate et Fide catholica", rozdział 1 uznaje katolicki trynitaryzm jako oficjalną religię państwową i zabrania jakiegokolwiek krytycznego wyrażania myśli pod karą spalenia na stosie. W sekcji 5 Justynian definiuje trynitaryzm według credo nicejskiego, a każda próba odejścia od tej wiary powinna być karana.

530 r. – panowanie papieża Bonifacego II i Dioskura - jednoczesny rządy dwóch papieży

539 r. – dekret cesarza Justyniana, który powołując się na sukcesję apostolską postawił biskupa Rzymu ponad innymi biskupami, co oficjalnie dało początek instytucji papiestwa 

 

547 r. – ustanowienie 40-dniowego Wielkiego Postu

550 r. – ostatnie namaszczenie chorego

565 r. – próba wprowadzenia  przymusowego celibatu wszystkich kandydatów na biskupów ( Novella CXXXVII )

593 r. – papież Grzegorz I wymyślił doktrynę o istnieniu czyśćca


600 r. – nakaz papieża Grzegorza I aby w modlitwach i na nabożeństwach używany był wyłącznie język łaciński; wprowadzenie tzw. "godzinek do M.B."

607 r. – przyznanie kościołowi rzymsko-katolickiemu zwierzchnictwa nad wszystkimi kościołami chrześcijańskimi, poprzez uznanie papieża za „Biskupa Powszechnego” tytuł został nadany przez cesarza Fokasa papieżowi Bonifacemu III

610 r. – wprowadzenie święta Wszystkich Świętych ( łac. sollemnitas omnium sanctorum) obchodzone 1 listopada

 

638 r.  – na szóstym soborze w Toledo nakazano przymusowe chrzczenie wszystkich Żydów zamieszkałych w Hiszpanii

 

680 r. – zaczęto używać krzyża jako godło

 

681 r. –  sobór konstantynopolitański III ustala, że Jezus miał dwie wole

 

694 r. – na siedemnastym synodzie toledańskim uznano wszystkich Żydów za niewolników,  ich kapitały zostały konfiskowane i rozpoczęto im odbierać dzieci od siódmego roku życia wzwyż

 

709 r. – wprowadzenie całowania stopy papieża  przez papieża Konstantyna

715 r. – wprowadzenie modlitw do świętych

 

726 r. –  w Rzymie zaczęto czcić obrazy

 

730 r. – uniezależnienie się papiestwa od cesarza wschodniorzymskiego

 

765 r. – utworzenie Państwa Kościelnego - papiestwo sprytnie posłużyło się sfałszowanymi dokumentami t.zw. Dekretaliami Izydora.  Druga część Dekretaliów obejmuje sfałszowany dokument zwany Darowizną Konstantyna ( Constitututium Donatio Constantini Imperatoris ), który stwierdzał, że cesarz Konstantyn w dowód wdzięczności za wyleczenie z trądu przekazał  biskupowi Sylwestrowi pałac laterański, miasto Rzym z jego prowincjami, dystryktami i pozostałymi miastami Italii oraz wszystkie regiony Zachodu, w tym też wyspy. Odtąd kapłani są jako " familiares Dei " -  " spirituales "  ( duchowymi ), a laicy ( świeccy ) są " carnales " ( cieleśni ). Kto grzeszy przeciw nim - grzeszy przeciwko samemu Bogu. Nie podlegają oni żadnym ziemskim trybunałom i odpowiedzialni są tylko przed Bogiem, który wyznaczył ich na sędziów ludzkich. Rzym jako Stolica Apostolska jest źródłem wszelkiej władzy. Bez zgody papieża, żaden biskup nie może być usunięty i żaden sobór nie może być zwołany. Swą  władzę ugruntowali papieże nieco później, kiedy papież Hadrian I przedstawił Karolowi Wielkiemu sfałszowany dokument z „donacją Konstantyna"

 

 

787 r. – II Sobór w Nicei zaakceptował kult krzyża, relikwii i t.zw. obrazów świętych. Kult obrazów ( ikon ) pokłony przed nimi, palenie świec i kadzidła uznano za prawowierne

801 r. – wprowadzenie t.zw. Dni Krzyżowych ustanowionych przez Leona III

 

813 r. – ustanowiono święto Wniebowzięcia NMP

 

844 r. – panowanie papieża Sergiusza II i w tym czasie wybór drugiego papieża Jana

 

850 r. – wprowadzenie święconej wody zmieszanej ze szczyptą soli i błogosławionej przez księdza

 

897 r.  synod trupi - papież Stefana VII wykopuje z grobu jednego z ze swoich poprzedników (z którym rywalizował o papiestwo) i urządza mu kilkudniowy proces

 

988 r. – opat z Cluny – Odilon de Mercœur wprowadził w klasztorach kluniackich dzień modlitw za dusze zmarłych czyli t.zw Zaduszki;  

993 r. – kanonizacja zmarłych świętych zapoczątkowana przez papieża Jana XV

 

998 r. – post piątkowy w czasie t.zw.Wielkiego Postu

1012 r. panowanie papieża Benedykta VIII i Grzegorza - jednoczesne rządy dwóch papieży

1033-1045 r. papieżem został Benedykta IX. Miał 12-lat, gdy rodzice kupili mu papieski tron. Otrzymał on tiarę papieską po swoich stryjach, papieżach - Benedykcie VIII i Janie XIX

1049-1054 r. panowanie papieża Leona IX., który zatwierdza pseudo-izydorskie dekretalia

1077 r. – ogłoszenie przez papieża Grzegorza VII w „Dictatus Papae” m.in. że : tylko rzymski pontifex może być prawnie nazwany uniwersalnym ; jemu wolno nie tylko biskupów składać z godności, ale i władcami rozporządzać, a więc i cesarzy z tronu składać; przez nikogo  nie może być on sądzony; kościół rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy, nigdy nie pobłądzi

1080 r. - rządy dwóch papieży jednocześnie - Grzegorza VII i Klemensa III

1090 r. – wynalezienie różańca przez Piotra z Amiens ( Eremitę ) - francuskiego zakonnika i organizatora I krucjaty w 1096 r. - początek krucjat 

1095 r. – papież Urban II wezwał rycerzy Europy do zjednoczenia i marszu na Jerozolimę inicjując w ten sposób pierwsza wyprawę krzyżową; udzielił „odpustu” uczestnikom pierwszej wyprawy krzyżowej; 

1096 r. – pierwsza wyprawa ludowa - pod wpływem przemówienia Piotra z Amiens ( Eremity ) oraz papieża Urbana II cala rzesza chłopów i mieszczan głównie z Niemiec i Południowej Francji wyruszyła na krucjatę. Po drodze urządzano pogromy Żydów w Spirze, Wormacji, Moguncji, Kolonii, w Trewirze, Metz, Neuss, Eller, Wawelinghofen i Xanten

1097 - 1099 r.  – pierwsza wyprawa krzyżowa na wezwane papieża Urbana II w celu zdobycia Jerozolimy

1099 - 1100 r. – panowanie papieża Urbana II. i Teodoryka - jednoczesne rządy dwóch papieży

1113 r założenie zakonu Rycerzy Maltańskich ( SMOM ) uznanych przez papieża Paschalisa II. Zakon miał od samego początku międzynarodowy charakter. Aktualnie zajmuje się nadzorem banków ( FED ), mediów, CIA i wojskowości. Należą do niego głowy różnych państw, najbogatsi ludzie świata oraz wpływowi ludzie sprawujący wysokie funkcje. Zakon ten podlega papieżowi. Pełna nazwa zakonu to Niezależny Wojskowy Zakon Malty ( SMOM ) - wł. Sovrano Militare Ordine di Malta

 

1015 r.  wprowadzono celibat dla duchownych, aby rozwiązać problem przejmowania spadków przez ich rodziny - przedtem duchowni mieli żony i dzieci

 

1118 r. –  panowanie papieża Gelazego II. i Grzegorza VII -  rządy dwóch papieży; założenie zakonu Templariuszy

1119 r. – panowanie papieża Kaliksta II i Grzegorza VIII - jednoczesne rządy dwóch papieży

1122 r. – konkordat wormacki  między cesarzem Henrykiem V - a papieżem Kalikstem II; wprowadzono zasadę wyboru biskupów przez duchowieństwo. Inwestytury, tj. nominacji na dostojnika kościelnego miał udzielać papież. Cesarz nadawał danej godności dobra jako lenno, przez co podkreślał swoje prawa senioralne wobec biskupstwa. Był to kompromisowy układ bardziej korzystny dla papieży. Osłabiony został wpływ władzy cesarskiej na episkopat i zmniejszone wpływy z majątków kościelnych dla cesarza

1123 r.  –  sobór laterański I wprowadził  całkowity zakaz obejmujący prezbiterów, diakonów i subdiakonów dotyczący pożycia z konkubinami i żonami oraz zamieszkiwania z innymi kobietami

1130 r. – panowanie papieża Innocentego II i Anakleta - jednoczesne rządy dwóch papieży1150 r.  pierwsza krucjata szwedzka

1138 r. – panowanie papieża Wiktora IV i Grzegorza - jednoczesne rządy dwóch papieży1140 r. – ułożenie i przyjęcie t.zw. "7 sakramentów świętych".

1147 r. krucjata przeciw Słowianom Połabskim ( krucjata połabska ) oraz druga wyprawa krzyżowa  ( 1147 - 1149 ) z inicjatywa papieża Eugeniusza III ; oraz II wyprawa ludowa pod wpływem kazań opata cysterskiego Bernarda z Clairvaux do tzw. Palestyny złożona z drobnego rycerstwa i ludzi pozostałych stanów

1154 r. krucjata przeciw Finom, przeciw Tavastam w 1249 r. , oraz przeciw Karelom w 1293 r. - z inicjatywy papieża Celestyna III

1159 r. – panowanie papieża Aleksandra III i Wiktora IV - wybór dwóch papieży w tym samym czasie

1168 r. – panowanie papieża Paschalisa III i Kaliksta III - jednocześnie panuje dwóch papieży

1170 r. – papież Aleksander III zatwierdził kanonizację zmarłych świętych (zapoczątkowaną przez Jana XV w 995 r.)

1179-1180 r. – panowanie papieża Innocentego III - jednocześnie rządzi dwóch papieży

1184 r. – papież Lucjusz III w Weronie ustanowił Świętą Inkwizycję ( łac. Sanctum officium ). W bulli Ad abolendam ustalił procedurę postępowania według której najpierw biskup miał przeprowadzić badanie (inquisitio), czy podejrzany rzeczywiście jest heretykiem. W przypadku potwierdzenia zarzutu herezji winnego należało wezwać do nawrócenia, a w razie odmowy oddać władzy świeckiej, która wtedy mogła wymierzyć stosowną karę. Władze świeckie zobowiązano do współpracy z biskupami w zwalczaniu herezji. Słudzy kościoła zamęczyli lub spalili żywcem setki tysięcy ludzi. Piece służące do palenia ludzi, takie jakie były budowane w XX wieku przez nazistowskich Niemców, po raz pierwszy  były stosowane przez katolicką inkwizycję

1189 - 1192 r. –  trzecia wyprawa krzyżowa zwołana z inicjatywy papieża Grzegorza VIII

 

1190 r. – wprowadzenie sprzedaży odpustów 

1191 r. – zatwierdzenie założonego zakonu krzyżackiego przez papieża Klemensa III

1198 r. papież Innocenty III ogłosił, że każdy złapany na czytaniu Biblii będzie ukamienowany przez " żołnierzy wojska Kościoła "

 

1204 - 1204 r.  – czwarta wyprawa krzyżowa - papież Innocenty III wysłał armie krzyżowców w celu  wsparcia zbrojnego państw łacińskich na Bliskim Wschodzie, jednak zakończyła się zdobyciem i złupieniem Konstantynopola w 1204 r., a następnie utworzeniem  Cesarstwa Łacińskiego poddanego papiestwu; nawracanie przy użyciu siły fizycznej

 

1207 r. – krucjata liwońska przeciw ludom takim jak Liwowie, Łatgalowie lub Kurowie z inicjatywy papiestwa ( tereny Łotwy i Estonii )

 

1208 r. Innocenty III zaoferował każdemu, kto chwyci za broń, oprócz prolongaty spłat i boskiego zbawienia, również ziemie i majątek heretyków i ich sprzymierzeńców - rozpoczęła się krucjata przeciw Albigensom której celem było ich wymordowanie.  Szacuje się, że krucjata ta pochłonęła ok.milion istnień ludzkich i dotknęła również większą część populacji południowej Francji

 

1209 r. - krucjata przeciw waldensom - papież Innocenty III upoważnił swego legata Arnalda Amalryka oraz Szymona de Montfort do zorganizowania wyprawy zbrojnej. Dowodem ścisłej współpracy między kościołem rzymskim a jego „ramieniem świeckim” jest kanon De Haereticus soboru laterańskiego IV z 1215 r. uchwalony przez Innocentego III 

 

1212 r. krucjata dziecięca - dotyczyła dwóch wypraw krzyżowych ich uczestnikami były dzieci francuskie i niemieckie, które zgodnie z planami organizatorów przez sama czystość serca miały oswobodzić Ziemię Świętą z rąk muzułmanów

 

1213 r. Dominik Guzman odpowiedzialny za rzeź Albigensów spopularyzował różaniec upamiętniający zwycięstwo nad heretykami

 

1215 r. – na soborze laterańskim IV papież Innocenty III wprowadził obowiązkową spowiedź uszną ( przed kapłanem ), która do tej pory była jedynie zalecana; ogłosił też transsubstancjację ( przeistoczenie ) opłatka i wina podczas mszy  w rzeczywiste ciało i krew Chrystusa; 

 

1216 r. – 22 grudnia powołanie zakonu dominikanów przez papieża Honoriusza III i powierzenie im urzędu Inkwizytorów

 

1218 r. – ustanowienie wystawnych nabożeństw

 

1219 r.    pierwsza krucjata do Prus powołana z inicjatywy biskupa Chrystiana i papieża Honoriusza III - użycie siły usprawiedliwiane było nawracaniem pogan

 

1217-1221 r. – piąta wyprawa krzyżowa skierowana przeciw Egiptowi z inicjatywy papieża Honoriusz III

 

1220 r. – adoracja opłatka (hostii) zarządzona przez papieża Honoriusza III  

1222 r. druga krucjata na teren Prus z inicjatywy biskupa Chrystiana i papieża Honoriusza III ; założenie zakonu dominikanów w Kijowie, aby nawracać prawosławnych Rusinów na katolicyzm

 

1223 r. trzecia krucjata do ziemi Prusów z inicjatywy biskupa Chrystiana i papieża Honoriusza; powołanie zakonu  franciszkanów przez papieża Honoriusza III i powierzenie im urzędu Inkwizytorów. Odtąd ciagła rywalizacja między dominikanami i franciszkanami

 

1228 r. Konrad Mazowiecki przekazuje Krzyżakom część ziemi chełmińskiej i wieś Orłowo na ziemi kujawskiej co dla Polaków oznacza początek utrapień z krzyżakami

 

1229 r. – synod w Tuluzie zakazał pod karą śmierci czytania i posiadania Biblii przez laików ; papież Grzegorz IX pod sankcją kar inkwizycyjnych wydał zakaz czytania Biblii w ogóle ; synod w Walencji w 1229 r. obłożył zakazem Biblię, zakazując by laikat posiadał księgi Starego i Nowego Testamentu w języku ludu z wyjątkiem posiadania Psałterza lub brewiarza 

 

1231 r. – papież Grzegorz IX  w lutym  w bulli Excomunicamus et anathematisamus zatwierdził zwyczaj stosowania kary śmierci dla heretyków poprzez palenie na stosie ; ( 11 października )  powołał Inkwizycję bullą Cum de summo munere 

 

1233 r. wkroczenie krzyżaków do Prus  

 

1234 r. synod w Tarragonie w drugim kanonie uchwalił, że : " Nikt nie może posiadać ksiąg Starego i Nowego Testamentu w języku romańskim, a jeśli ktoś je posiada, musi  je przekazać do miejscowego biskupa w ciągu ośmiu dni po ogłoszeniu dekretu "

 

1240 r.  – krucjata przeciw prawosławnym Rusinom dowodzonym przez księcia Aleksandra Jarosławicza ( Newskiego ) w wyniku czego doszło do bitwy nad Newą 15 lipca 1240 r. Krucjata była częścią zorganizowanej kampanii skierowanej przeciwko Rusi. Według fińskiego historyka G. A. Donnera  pomysł wspólnej kampanii narodził się w papieskiej kurii i był zaplanowany przez legata Wilhelma z Modeny, który również opracował go organizacyjnie. Decyzje miały zapaść przypuszczalnie podczas negocjacji między zakonem krzyżackim a królem duńskim. W późniejszym czasie Wilhelm, Krzyżacy i Duńczycy mieli włączyć do swego planu także Szwedów

 

1236-1316 r. krucjaty przeciw Litwinom i Żmudzinom 

 

1248-1254 r. – szósta wyprawa krzyżowa zorganizowana z inicjatywy papieża Innocentego IV

 

1250 r. – druga krucjata szwedzka

 

1252 r. – papież Innocenty IV zatwierdził bullą używanie tortur i głodu wobec posądzonych o herezje w celu wymuszenia zeznań

1264 r. papież Urban IV bullą  Transiturus wprowadził święto Bożego Ciała, a jej opracowanie powierzył Tomaszowi z Akwinu ; ustanowienie komunii pod jedna postacią

1270 r. – siódma wyprawa krzyżowa zorganizowana celem zaatakowania Tunisu i zmuszenia jego władcy do przejścia na katolicyzm:  w tym czasie papież Grzegorz X brał udział w wyprawie krzyżowej w Ziemi Świętej

 

1275 r.  w odpowiedzi na dyskusje na temat płacenia daniny papież ekskomunikował całe miasto - Florencję

 

1293 r. – trzecia krucjata szwedzka

 

1308 r. – w Polsce Brandenburczycy zajmują Gdańsk; wezwani na pomoc Krzyżacy podstępnie zajmują całe Pomorze Gdańskie

1311 r.  papież Klemens V jako pierwszy ukoronował się  tiarą ( łac. triregnum ) - jako potrójną koroną, na oznaczenie, że jest władcą nieba, ziemi i podziemia ( czyśćca )

 

1318 r. – do Polski przybywają dwaj papiescy inkwizytorzy, którzy palą na stosie za herezję 

1322 r.  – wprowadzenie przez papieża Jana XXII szkaplerza ( wierzchniej części habitu ) - bulla Sabattina mówila, że noszący szkaplerz i przestrzegający reguł zakonnych będą uwolnieni od płomieni czyśćcowych w sobotę po śmierci

 

1323 r.  papież Jan XXII ogłasza bullę Cum inter nonnullos, według której uważano za herezje twierdzenie, jakoby Jezus i Jego apostołowie nie posiadali żadnej własności w postaci dóbr materialnych

 

1349 r. w Strasburgu spalono dwa tysiące Żydów, ich majątek zaś został rozdzielony między katolików;  w ponad 350 niemieckich miastach i wsiach giną niemalże wszyscy Żydzi, na ogół paleni żywcem

 

1377 r. Robert z Genewy wynajął bandę najemników, którzy po zdobyciu Bolonii ruszyli na Cessne. Przez trzy dni i noce, począwszy od 3 lutego 1377 r. przy zamkniętych bramach miasta żołnierze dokonali rzezi jego mieszkańców. W 1378 r. Robert z Genewy został papieżem i przyjął imię Klemens VII

 

1400 r.  od tego czasu masowe prześladowania lollardów

 

1408 r.  trzeci synod w Oksfordzie zakazał nieautoryzowanego angielskiego tłumaczenia Biblii i zarządził, że tłumaczenie angielskie musi być zatwierdzone przez władze diecezjalne

 

1409-1412 r. – sobór w Pizie, zwołany w celu przywrócenia jedności w kościele, ponieważ ani papież rzymski, ani awinioński, nie chcieli zrzec się władzy, wybrano nowego papieża Aleksandra V. W ten sposób na czele kościoła stało trzech papieży nie uznających się nawzajem - Grzegorz XII Benedykt XIII, Aleksander V. Gdy Aleksander V wkroczył do Rzymu w 1410 r. kardynał Baltazar Cossa, legat papieski ściągnął 3 maja 1310 r. Aleksandra V do Bolonii, gdzie ów zmarł śmiercią tak nagłą, że nikt nie wątpił w jego otrucie. Konklawe 17 maja 1410 r. wybrało papieżem Baltazara Cossa jako Jana XXIII. Na soborze w Konstancji w 1414 r. tolerowano Grzegorza XII, Benedykta XIII i Jana XXIII. Dopiero 26 lipca 1417 r. złożono Jana XXIII z urzędu, gdy ujawniono jego niezbyt chwalebną przeszłość i przekupstwa, nie mniej jego następca Marcin V ( 1417 - 1431 ) przywrócił mu godność kardynalską 

1414 r. – sobór w Konstancji zabronił laikatowi spożywania wina w czasie komunii

1415 r.  – spalenie na stosie Jana Husa

1420-1421, 1421 - 1422, 1422, 1427 cztery wyprawy krzyżowe przeciw husytom

1424 r. – edykt wieluński króla Władysława Jagiełły przeciw husytom - uznaje husytyzm za nielegalny w Polsce

1426 r. – wypędzono Żydów z Kolonii — „na chwałę Boga i Świętej Dziewicy”.

1428 r. – rzymsko-katolicy wykopują szczątki Wiklifa, palą je, a popioły wrzucają do rzeki Swift. Jest to wyjątkowo ostry przejaw nienawiści religijnej i fanatyzmu panującego w Europie

1439 r. – dogmat o tzw. Siedmiu Sakramentach; rządy dwóch papieży papieża Eugeniusza IV i Feliksa V - wybranego przez opozycjonistów podczas soboru w Bazylei 

 

1443 r. – dogmat o czyśćcu zatwierdzony na soborze we Florencji – zbawienie można nabyć cierpieniem w czyśćcu lub ofiarami poprzez odpusty

 

1455 r. – kwitnący handel niewolnikami został usankcjonowany bullą papieża Mikołaja V, wydaną 8 stycznia 1455 roku; kościół nie przeciwstawił się więc niewolnictwu, wręcz przeciwnie - jak napisał brazylijski historyk Joqo Dornas Filho - niektórzy duchowni żarliwie je popierali. W ten sposób przygotowano grunt pod rozwój handlu niewolnikami podczas portugalskiej kolonizacji Brazylii

1450 r. –  początek  okresu polowania na czarownice. Straszliwymi torturami zamęczono od tamtego czasu setki tysięcy kobiet posądzanych o czary

 

1466 r. papież Paweł II - homoseksualista lub transseksualista, ekskomunikował czeskiego króla zwolennika husytów Jerzego z Podiebradu

1471-1484 r. – rządy papieża Sykstusa IV trwające 13-lat uczyniły jego rodzinę della Roverów jedną z najbogatszych we Włoszech; wielce rozbudował istniejący już od dawna system sprzedaży urzędów w poszukiwaniu coraz większych dochodów. W kurii rzymskiej istniało wówczas 650 urzędów, które można było kupić1476 r. – ustanowienie „godzinek” do Najświętszej Marii Panny przez papieża Sykstusa IV

1477 r. – "uzasadnienie"obchodu Świąt "Niepokalanie Poczętej"

 

1478 r. – 1 listopada  papież Sykstus IV - generał Zakonu Franciszkanów, udzielił Ferdynandowi Aragońskiemu i Izabeli Kastylijskiej prawa do nominowania inkwizytorów, natomiast sam w 1483 r. zatwierdził na stanowisku Inkwizytora Generalnego przeora Dominikanów - Tomasa de Torquemada.

 

1484 r. –papież Innocenty VIII oficjalnie nakazał palenie na stosach kotów domowych razem z czarownicami - zwyczaj ten był praktykowany przez trwający setki lat okres polowań na czarownice

1492 r. bezlitośnie wypędzono wszystkich nie ochrzczonych Żydów z Hiszpanii, a pięć lat później ten sam los spotkał Żydów portugalskich

1493 r.  – bulla papieska uprawomocniła deklarację wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły przyjęcia  katolicyzmu

1498 r.  – Savanarola ponosi śmierć męczeńską we Florencji z rąk florenckiej władzy sądowniczej, podburzonej przez papieża Aleksandra VI1515 r. – ponowne zatwierdzenie odpustów przez papieża Leona X z dodatkową możliwością odpustu dla zmarłych 

1529 r. – w Ratyzbonie doszło do eksterminacji gminy żydowskiej co było konsekwencją kilkudziesięcioletniego szczucia, jakie uprawiali katoliccy duchowni, zwłaszcza dominikanie

1513-1521 r. – z wyborem bankierskiego syna na papieża jako Leona X rozpoczęły się rządy bankierów. Znacznie bardziej był bankierem niż papieżem, a stanowisko wykorzystał do bogacenia się. Rozwinął handel odpustami, który przerodził się w samodzielny system gospodarczy w Europie. Kochał rozrywkę i rozrzutność, pozostawił następcy wielkie długi. Jego dewizą było : "Wiadomym jest jak wiele My i Nasi zawdzięczamy baśni o Chrystusie"

1540 r. – papież Paweł III powołuje zakon jezuitów do zwalczania Reformacji

1542 r. - powołanie oficjalnego Trybunału Inkwizycyjnego przez Pawła III

 

1549 r. – do Brazylii przybywają pierwsi jezuici i wkrótce wykorzystują miejscową ludność do ciężkiej pracy

 

1545 - 1563 r.  – sobór trydencki uznał ludzkie tradycje przyjęte przez kościół za autorytet w sprawach wiary równy Pismu Świętemu; sfałszowaną Wulgatę uznano za tekst święty wraz z apokryfami

1547 r. – zatwierdzenie „polewania” dzieci jako chrzest 

 

1553 r. –  w dniu 4 kwietnia unitarianin Michael ( de Villanueve ) Servet został aresztowany przez władze rzymsko-katolickie i uwięziony w Vienne. Serwetowi udało się uciec z więzienia trzy dni później. Inkwizycja porozumiała się potem z kalwinami, by dopaść wspólnego wroga

1553-1558 r. – królowa angielska Maria Tudor, zwana "Krwawą Marią", fanatyczna katoliczka, prześladuje angielskich protestantów

1555 r. – pięć przykazań kościelnych ustanowione podczas trwającego soboru trydenckiego 

1555-1559 r. – Pawła IV wsławił się okrucieństwem jako wielki inkwizytor. Za jego rządów najmniejsza nieostrożność wystarczała do podejrzenia o herezję. W całych Włoszech palono ludzi i dziesiątki tysięcy książek.

1556 r.  – sprowadzenie jezuitów do Ingolstadt w Bawarii - w efekcie odkąd przybyli oni do Bawarii, bardzo drastycznie zmienił się stosunek do protestantów. Rozpoczęły się prześladowania, które szczególnie boleśnie dotknęły anabaptystów. Tysiące ich wypędzono z domów, zakuto w łańcuchy i wrzucano do więzień.

 

1558 r. atak wielkiej Armady hiszpańskiej na protestancką Wielką Brytanię; jezuici kontrolowali Hiszpanię poprzez Filipa II Habsburga. Postanowili rozprawić się z protestantami angielskimi jednym wielkim uderzeniem wykorzystując hiszpańską flotę wojenną Grande y Felicísima Armada czyli t.zw. Wielką Armadę. W tym celu papież przeznaczył 2 miliony koron. Gdy wyruszyło ponad 30 tysięcy wojska w flocie liczącej ok. 130 statków jezuici przekonani o przewadze militarnej zagrzewali wszystkich do rozprawienia się z niewielką flotą angielską liczącą tylko 34 okręty królewskie.

 

1562 r. – rzeź protestantów w Vassy przez katolików. Wymordowano wszystkie kobiety, dzieci i mężczyzn - wiele tysięcy

1563 r. – małżeństwo, kapłaństwo i bierzmowanie uznano sakramentami

 

1564 r. – sprowadzenie jezuitów do Polski w celu pozbycia się wszystkich protestantów, a zwłaszcza unitarian; 

Piotr Skarga rektor kolegium jezuickiego w latach 1574 - 1579 i nadworny kaznodzieja Zygmunta III Wazy wezwał z ambony króla, by wytępił wszystkich unitarian. Zygmunt III waza pod wpływem jezuitów : Piotra Skargi, Andrzeja Boboli, Bernarda Gołyńskiego i prymasa Stanislawa Karnkowskiego umacnial  się w nietolerancji wobec różnowierców, a zwłaszcza wobec unitarian. dsażył do ścislej współpracy z papiestwem i katolickimi Habsburgami; w 1592 r. zawarł związek malżeński z Anną z Habsburgów; opowiadał się za kontrreformacją

 

1568 r. – hiszpański trybunał inkwizycji wydaje nakaz śmierci na trzy miliony Niderlandczyków, którzy - jak brzmi hasło wypisane na kapeluszach "gezów" ( (od fr. les gueuxżebracy ) - wolą być "raczej Turkami niż papistami". 

 

1570 r.  – pierwsze redukcje jezuickie w Ameryce Północnej - założenie St. Mary's Mission 36 lat przed osiedleniem się Anglików w Jamestown

 

1572 r. we Francji 24 sierpnia w masakrze znanej pod nazwa Dzień św. Bartłomieja wymordowano 10 000 protestantów. Po tych wydarzeniach papież Grzegorz XIII napisał potem do króla Francji Karola IX: "Cieszymy się razem z tobą, że z Boską pomocą uwolniłeś świat od tych podłych heretyków". Mordy nie ograniczyły się wyłącznie do Paryża. W sumie zginęło ponad 75 000 ludzi. Jako pierwszy został zamordowany przez zamachowców przywódca hugenotów Gaspard II de Coligny. Jego odciętą głowę wysłano kardynałowi Charles de Lorraine edukowanemu przez jezuitów we Flandrii. Po tej masakrze w Watykanie zapanowała radość. Na pamiątkę nocy św. Bartłomieja papież Grzegorz XIII, następca Piusa V, kazał wybić medal z napisem: Ugonotorum strages ( Rzeź Hugenotów: na licu portret Grzegorza XIII, na odwrocie anioł zadający cios Hugenotom ) i zamówił u Vasarego freski do jednej z sal Watykanu przedstawiające rzeź hugenotów 

 

1582 r. – papież Grzegorz XIII wprowadza kalendarz solarny, który zaczyna obowiązywać w wielu krajach świata

1584 r. papież Grzegorz XIII w bulli  In coena Domini zrównuje protestantów z piratami i zbrodniarzami zezwalając katolikom na ich mordowanie

1596 r. – Unia Brzeska - w celu rozbicia Cerkwi prawosławnej stworzenie kościoła unickiego zachowującego dogmaty katolickie i ryt bizantyjski, ale uznającego zwierzchnictwo papieża

1600 r. – 17 lutego spalono na stosie Giordano Bruno, który głosił że wszechświat jest nieskończony, a liturgia wynikiem zabobonu. kler katolicki uważał wówczas, że ziemia jest płaska

1605 r. – 5 listopada Gunpowder plot ( spisek prochowy ) uknuty przez jezuitów - celem wysadzenie w powietrze Brytyjskiego Parlamentu wraz z królem Jakubem I

 

1607 r –  katolicy w Krakowie wdarli się na cmentarz ewangelicki i wyrzucili ciała zmarłych z grobów

1608 r. –  utworzenie jezuickich redukcji paragwajskich w Ameryce Południowej, które miały zupełnie komunistyczny system. Skolonizowani Indianie guarani żyli w tych redukcjach do 1767 r.

 

1611 r. dnia 16 listopada skazanie na śmierć Jana Tyszkiewicza polskiego unitarianina, który był torturowany zanim został spalony na stosie na Rynku w Warszawie

 

1616 r. - wprowadzenie dzieł Kopernika do Indeksu Ksiąg Zakazanych

 

1618 - 1648 r. – wojna trzydzisto-letnia pomimo pokoju w Augsburgu w 1555 r. - katoliccy Habsburgowie dążyli do powstrzymania  postępów Reformacji i wspierali wysiłki kontrreformacyjne kościoła i swoich katolickich wasali. Prześladowania protestantów doprowadziły do wojny trzydzisto-letniej

 

1623 r. złupienie unitariańskiego Rakowa przez katolickich fanatyków

 

1628 r. – edykt cesarski nakazujący opuszczenie wszystkim innowiercom górnej Austrii, Karyntii, Krainy i Styrii, a następnie i dolnej Austrii

 

1629 r.  cesarz wydaje edykt restytucyjny, w którym protestanci zostają potępieni, a katolikom przyznano zupełną rację w cesarstwie. Powołane komisje rozpoczęły wielkie wywłaszczenia ziemskie w całym cesarstwie

 

1633 r. –  proces Galileusza. Trybunał inkwizycyjny skazuje 70-letniego uczonego na dożywotnie więzienie. Dzieła jego spalono i wpisano do Indeksu Ksiąg Zakazanych

 

1641 r.  –  papież wypowiedział "wojnę religijną" w całej Irlandii.W samej prowincji Ulster rzymscy katolicy wymordowali przeszło 154  000 protestantów. W 1643 r. papież Urban VIII bullą papieską zupełnie odpuścił mordercom wszystkie ich grzechy w nagrodę za to, że wzięli udział " w dzielnym wytępieniu i wykorzenieniu jadowitego kwasu heretyckiej zarazy "

1648 r.  –  na fali antysemityzmu, wymordowano w Polsce ok. 200 000 Żydów

 

1657 r. – oddanie narodu polskiego pod zwierzchnictwo Maryi ogłoszonej  " Królową Polski "  przez jezuitę ex-kardynała Jana Kazimierza - ogłoszonego królem Polski

 

1658 r. – Uchwala Sejmowa Rzeczpospolitej nakazująca Braciom Polskim ( unitarianom ) opuścić ziemie polskie. Za niepodporządkowanie się groziła kara śmierci

 

1664 r. – umieszczenie przez papieża Aleksandra VII wszystkich Biblii w językach narodowych na Indeksie Ksiąg Zakazanych

 

1668 r. – postanowienie Sejmu Rzeczpospolitej, że nie wolno pod karą śmierci porzucić wiary katolickiej

 

1707 r. – zaczęto obchodzić "pasje"

 

1710 r. –  we Francji dochodzi do schizmy jansenistycznej

 

1713 r. – papież Klemens XI wydaje konstytucję Unigenitus Dei Filius, w której m.in znajduje się potępiona teza, że czytanie Pisma świętego jest dla wszystkich ( 80 ). 

 

1724 r. – słynny tumult Toruński. Oskarżyciele jezuiccy doprowadzili do wydania wyroku śmierci na protestantów. Dnia 7 grudnia ścięto prezydenta Jana Gotfryda Roesnera, a trzy godziny później jeszcze dziewięcioro  innych skazanych

 

1742 r. – pasje (droga krzyżowa) zaczęto obchodzić od XV wieku, a zatwierdził je Benedykt XIV

 

1758-1769 r. Klemensa XIII - zakazuje posiadania Pisma Świętego przez laikat pod groźbą najsurowszych kar

1789 r. papież Grzegorz XVI gani wolność sumienia jako "szaleństwo", "zaraźliwy błąd"

1814 r. – od tego czasu władza w Watykanie jest sprawowana przez jezuitów

1824 r. – papież Leon XII wydaje encyklikę Ubi primum, w której potępił rozprzestrzeniające się Towarzystwa Biblijne odrzucające tradycję katolicka i dekrety soboru trydenckiego i dążące do tłumaczenia Biblii w pospolitych językach wszystkich narodów

 

1825 r. tajne spotkanie jezuitów w Chieri we Włoszech. Celem było przejęcie kontroli nad Biblią co wyszło na światło dzienne dzięki notatkom nowicjusza jezuitów Abbate Leone  ( The Jesuit Conspiracy : The Secret Plan of the Order, 1848, str. 98 ).

1829-1830 r. – Piusa VIII nazwał Pismo Święte "ośrodkiem zarazy heretyckiej"

1831-1846 r. Grzegorz XVI nazwał Towarzystwa Biblijne "powszechną zarazą"

1832 r. – encyklika Grzegorza XVI Mirari vos z 15 sierpnia potępiająca wolność sumienia i druku

1833 r. – zainicjowani t.zw. Ruchu Oksfordzkiego w celu skatolicyzowania anglikanizmu

1844 r. – dnia 8 maja Grzegorz XVI w swojej encyklice Inter praecipuas ponownie potępił Towarzystwa Biblijne, które z Anglii rozprzestrzeniły się daleko i szeroko publikując w wielkiej liczbie egzemplarze Pisma Świętego w miejscowym języku

1846-1878 r. Pius IX w sławnym Syllabusie potępił liberalne prądy intelektualne i zwołał I Sobór Watykański; określił Biblię jako "truciznę" i skazał za jej czytanie wiele osób na wygnanie z granic Państwa Kościelnego

 

1852 r. – nabożeństwa majowe do NMP

1854 r. – dogmat o niepokalanym poczęciu N. Marii Panny - matka urodziła Marię w sposób nadprzyrodzony; papież Pius IX stwierdził i ogłosił, że jedynym zbawiającym kościołem jest kościół katolicki

 

1855 r. sprzeciw kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych - "wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga"

 

1861-1865 r. w czasie wojna secesyjnej w Ameryce między „Północą” czyli Unią i Konfederacją czyli „Południem”, które wystąpiło z Unii, jezuici i papież popierali południe pragnące utrzymać niewolnictwo

 

1864 r. – Pius IX ogłosił Syllabus errorum i towarzyszącą mu encyklikę Quanta cura, w których potępiono nieograniczoną swobodę wypowiedzi i prasy oraz zdecydowanie odrzucono równouprawnienie wszystkich religii. Wyrażono dezaprobatę zwolennikom wolności sumienia i wyznania oraz tym wszystkim, którzy twierdzili, że kościół nie może stosować przemocy. Potępiono wszelkie poglądy niezgodne z doktryną katolicką. Konsylium Watykańskie potępiało: wolność wyboru religii, prasy i odkryć naukowych nie zatwierdzonych przez kościół rzymski i potwierdziło tymczasową władzę papieża nad władzami świeckimi

 

1870 r.  – ogłoszenie nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności; papież Leon XIII nadal udowadnia, że najwyższa kara daje się uzasadnić następująco: "Kara śmierci jest niezbędnym i skutecznym środkiem dla osiągnięcia celu kościoła, gdy buntownicy wystąpią przeciw niemu i narusza jedność duchowa"

 

1897 r. – wpisanie Biblii do Indeksu Ksiąg Zakazanych przez Papieża Leona XIII ;  w ogłoszonej konstytucji Officiorum napisał, że „wszelkie przekłady na języki ojczyste, nawet opublikowane przez katolików, są bezwzględnie zakazane, chyba że uzyskały aprobatę Stolicy Apostolskiej lub są wydane pod nadzorem biskupów.”

 

1898 r.  – papież Pius X powiedział, że ślub bez księdza katolickiego jest nieważny ; 

 

1917 r. tortury były prawnie dozwolone przez kościół od roku 1252, w którym zostały usankcjonowane przez papieża Innocentego IV aż do roku 1917, w którym to zaczął obowiązywać nowy Codex Juris Canonici

 

1929 r. 11 lutego podpisanie traktatów laterańskich i konkordatu z faszystowskim rządem Mussoliniego - poparcie dla jego rządu w zamian za uprzywilejowaną pozycję papiestwa i kleru katolickiego i w zamian za uznanie religii katolickiej za  " jedyną religię państwową we Włoszech ". W szkołach podstawowych i średnich wprowadzono obowiązkową naukę religii. Włosi zostali zmuszeni do płacenia trybutu na rzecz Watykanu, a ponadto papiestwo otrzymało 750 milionów lirów i 1 miliard lirów w pożyczce 5 procentowej dzięki czemu stało się wielkim posiadaczem papierów wartościowych;  zawieranie małżeństw było możliwe tylko w kościele; ograniczono wolność wyznaniom protestanckim

 

1933 r. Reichskonkordat zawarty 20 lipca 1933 r.  między Eugenio Pacellim - przyszłym Piusem XII a rządem Hitlera - w zamian za uprzywilejowaną pozycję kleru katolickiego papiestwo udzieliło poparcia rządowi Hitlera

 

1935 r. – 3 października krucjata przeciw Abisynii ( Etiopii ) przeprowadzona rękami Mussoliniego i faszystów włoskich. Gdy Włosi wkroczyli do Abisynii, entuzjazm faszystów i purpuratów  był bezgraniczny. Włoscy biskupi wezwali duchowieństwo do przekazywania złota i dzwonów na potrzeby  zwycięskiej wojny, którą arcybiskup Tarentu nazwał świętą wojną, krucjatą, choć była to agresja, a poprzedziło ją odprawienie mszy na pokładzie jednej z łodzi podwodnych. Arcybiskup Neapolu urządził procesję z Pompei do Neapolu, w trakcie której niesiono obraz Madonny, równocześnie zaś samoloty wojskowe zrzucały ulotki gloryfikujące w tym samym zdaniu Najświętszą Panienkę, faszyzm oraz kampanię abisyńską. Arcybiskup Mediolanu, kardynał Schuster, który jesienią 1935 roku pobłogosławił wojska wyruszające na front, porównał Mussoliniego z Cezarem, Augustem i Konstantynem, i pouczył włoską dziatwę szkolną, że poprzez to, czego dokonuje Duce, „wypowiedział się Bóg, który jest w niebie 

 

1939-1975 r. – poparcie papiestwa dla faszystowskiej dyktatury generała Franco. Religia katolicka staje się jedyną religią narodu hiszpańskiego. Ograniczono swobody obywatelskie, pozamykano wszystkie kościoły i szkoły protestanckie; t.zw. Matkę Boską ogłoszono honorowym generałem armii hiszpańskiej

 

1941-1945 r. – 10 kwietnia utworzenie katolickiego państwa chorwackiego rządzonego przez ustaszy, którzy przy poparciu kleru katolickiego wymordowali w sadystyczny sposób ok. 300 000 prawosławnych

1941 r. – 7 czerwca podpisano układ z faszystowskim rządem generała Franco zapowiadającym zawarcie konkordatu, według którego religia rzymsko-katolicka jest jedyną religią i wyklucza wszelki inny kult ( Art. 1 ), wszelka edukacja będzie dostosowana do doktryny kościoła katolickiego ( Art. 2 ), żaden biskup lub duchowny katolicki nie będzie napotykał przeszkody w wykonywaniu swoich funkcji, a urzędy państwowe będą otaczać ich opieką i będą udzielać im pomagać, aby wszyscy darzyli ich szacunkiem ( Art. 3 ), rozpowszechnianie środków antykoncepcyjnych miało podlegać karze grzywny lub więzienia

 

1941 r. – 22 czerwca krucjata przeciw bolszewizmowi w ZSRR znana pod kryptonimem Operacja Barbarossa ( niem. Unternehmen Barbarossa ). Gdy wojska hitlerowskie przekroczyły granice ZSRR nuncjusz papieski Cesare Orsenigo nie krył zadowolenia. " Zapewne damy więcej niż samo poparcie moralne "- deklarował w imieniu papieża. " Kościół udzieli Niemcom poparcia wszelkimi siłami, jakimi rozporządza." Sama nazwa „ Barbarossa ” wywodzi się od przydomka cesarza rzymsko-niemieckiego Fryderyka I Barbarossy. Nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ ten właśnie cesarz pod dyktando papieża Grzegorza VIII zorganizował III krucjatę w 1189 r., która zagroziła Bizancjum. Celem było zdobycie Jerozolimy, ale też przy okazji pozbycie się wszelkich wrogów papiestwa. Wskazuje to na bezsporny fakt, że faktycznym inicjatorem akcji skierowanej przeciwko ZSRR było papiestwo. Celem było przejęcie dla papiestwa terenów prawosławnych

 

1941 r.  tuż po agresji III Rzeszy na ZSRR ( 22 czerwca ),  z watykańskich drukarni wysłano do sztabu wojsk niemieckich duże transporty ukraińskich i rosyjskich modlitewników. Watykan podbite obszary ZSRR podporządkował nuncjaturze berlińskiej oficjalnie akceptując zagarnięcie tych ziem przez Hitlera ; Watykan akceptuje antysemickie poczynania rządu Vichy i wyraża zgodę na uchwalenie tzw. "Statutu Żydów". Wyrażono nadzieję, że nie ograniczy on prerogatyw kościoła

1945 r. – Pius XII w orędziu wigilijnym staje w obronie głównych oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości. Kuria rzymska interweniuje w sprawie ułaskawienia 200 zbrodniarzy hitlerowskich, w tym m.in. katów polskiego narodu, Franka i Greisera. To niewielki epizod w szeroko zakrojonej akcji ratowania hitlerowców przed odpowiedzialnością karną

1948 r. – Indeks ksiąg Zakazanych obejmował już wtedy 4 126 dzieł - spisywanie zakazanych ksiąg rozpoczęto od 325 r. od dzieł Ariusza - za ich posiadanie groziła kara śmierci

1950 r. –  wynosząc kult Maryi jako Orędowniczki  Pius XII ogłosił dogmat o wniebowzięcie Marii Panny

 

1962 r. papież Jan XXIII wydaje dokument "Instructio De Modo Procendendi In Causis Sollicitationis" zakazujący ujawniania przypadków pedofilii wśród księży pod groźbą klątwy. Dokument nakazuje skłanianie ofiar do milczenia, także pod groźbą klątwy. Innymi słowy, jeżeli rodzice zgwałconego dziecka chcą ujawnić przestępstwo, wówczas grozi im (oraz dziecku) klątwa i wydalenie z kościoła

1964 r. – 21 listopada  konstytucja dogmatyczna o kościele "Lumen Gentium" - Rozdział III KK 18. ustanowienie, wiecznej trwałości, znaczeniu i naturze świętego prymatu biskupa rzymskiego i o jego nieomylnym urzędzie nauczycielskim. KK25 - . Nieomylnością tą z tytułu swego urzędu cieszy się Biskup Rzymski, Głowa Kolegium Biskupiego, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych Chrystusowych, który braci swych umacnia w wierze (por. Łk 22,32), ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary i obyczajów... (...) Biskup Rzymski nie wyraża sądu jako osoba prywatna, lecz jako najwyższy nauczyciel Kościoła powszechnego, któremu przysługuje w szczególniejszy sposób charyzmat nieomylności samego kościoła, wykłada naukę wiary katolickiej lub bierze ją w obronę. Nieomylność obiecana kościołowi przysługuje także Kolegium Biskupiemu, gdy wraz z Następcą Piotra sprawuje ono najwyższy urząd nauczycielski."

 

1968 r. papież Paweł VI ogłasza encyklikę Humanae vitae, z której skutkami rodziny katolickie borykają się do dzisiaj; jedynymi środkami regulacji urodzin dopuszczonymi przez kościół pozostaje wstrzemięźliwość  i metoda kalendarzyka, a każde zbliżenie ma mięć na celu poczęcie życia

1980 r. beatyfikacja jezuity José de Anchieta, który twierdził: "Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje". Podczas beatyfikacji masowego mordercy Indian, papież Jan Paweł II nazwał go apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy i siebie samego - nie pierwszy to przypadek wyniesienia tego typu ludzi na ołtarze

 

1984 r.  10 stycznia  USA i Watykan nawiązały oficjalne stosunki dyplomatyczne

1986 r. – ekumeniczne spotkanie w Asyżu zwołane przez Jana Pawła II na którym katolicy razem z przywódcami niekatolickich kościołów i niechrześcijańskich wyznań modlili się wspólnie o pokój co stanowiło pogwałcenie zasady biblijnej, by nie mieszać tego  chrześcijańskie z tym co pogańskie - 1 Kor. 10 : 20 - 21; 2 Koryntian 6 : 14 - 18

1995 r. członek Knesetu Avraham Shapira ogłosił w Knesecie, że ma informacje, iż wszystkie nieruchomości Watykanu w Jerozolimie mają być zwolnione od podatku oraz że wiele nieruchomości na górze Syjon oddano papieżowi na zawsze ( dotyczy m.in. Wieczernik łac. Coenaculum )

1998 r. – 3 października beatyfikacja kardynała Alojzije Stepinaca powiązanego ze zbrodniczymi chorwackimi ustaszami przez Jana Pawła II, który złożył publicznie Stepinacowi hołd modląc się przed jego mauzoleum

2000 r. – 14 luty podpisanie porozumienia z Jaserem Arafatem . Ahmed Qurei - premier Autonomii Palestyńskiej oświadczył, że porozumienie jest " uznaniem przez kościół katolicki roszczeń palestyńskich do wschodniej Jerozolimy. " Według rzecznika Arafata - Nabila Abu Rudaineh - Arafat wywierał nacisk na ideę podziału Jerozolimy i zwierzchnictwo Watykanu nad Starówką Jerozolimy; umowa wymaga, by Jerozolima stała się miastem międzynarodowym na podstawie uchwał międzynarodowych i międzynarodowych gwarancji; w marcu Izrael odwiedza Jan Paweł II i powtarza nacisk Watykanu, że " międzynarodowy nadzór jest gwarantem chroniącym święte miejsca miasta i wszystkie religie ".  ( Jednak w nadzorze ONZ decydujący głos ma Watykan ).

2000 r. – 6 sierpnia kardynał Joseph Ratzinger - prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary przemianowanej w 1965 r. ze Świętego Oficjum  ogłosił deklarację „Dominus Iesus”, w której główną myślą było to, że: „tylko w Kościele Rzymsko-Katolickim można znaleźć wszystkie środki potrzebne do zbawienia”. Jedynie wiara katolicka zawiera prawdę absolutna w pełni. Stąd też w deklaracji widać wyraźnie rolę jedyno-zbawczą kleru katolickiego z papieżem na czele. 

2000 r. 31 października ogłoszenie katolickiego świętego Tomasza Morusa ( ang. Thomas More ) zwalczającego protestantyzm - patronem rządzących i polityków przez Jana Pawła II  w dniu kiedy w różnych krajach Europy jest obchodzony dzień Reformacji, w rocznicę dnia, gdy Marcin Luter przybił 95 tez na drzwiach katedry w Wittenberdze

 

2003 r. – kościół anglikański całkowicie podporządkowany papiestwu - arcybiskup Canterbury lord Rowan Williams klęczy przed papieżem Janem Pawłem II

2008 r. – 29 czerwca kardynał Francis Arinze prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów działając na polecenie Benedykta XVI przekazał rozporządzenie biskupom całego świata, że występujące w różnych formach w mowie i piśmie imię Boga wszechmogącego : Jahwe, Yahwe, Jahweh, Jawe, Yehowah - ma być odtąd zastępowane słowem Pan ( hebr. Adonaj, gr. Kyrios, Łac. Dominus ). Zgodnie z dyrektywą Imię Boże ma zniknąć z przekładów Biblijnych, tekstów, modlitw, pieśni kościelnych i z liturgii słowa

2011 r. – Watykan chce powołać Światowy Bank Centralny pod nadzorem ONZ i auspicjami papiestwa - projekt papieskiej Rady Iustitia et Pax ; papiestwo wzywa do utworzenia Rządu Światowego NWO;

zwołanie przez Benedykta XVI drugiego spotkania ekumenicznego w Asyżu będącego pogwałceniem biblijnej zasady, by nie mieszać tego  chrześcijańskie z tym co pogańskie - 1 Kor. 10 : 20 - 21; 2 Koryntian 6 : 14 - 18

2013 r. – 13 marca jezuita kardynał Jorge Mario Bergoglio zostaje papieżem i przyjmuje imię Franciszek I. Od tej pory jezuici oficjalnie rządzą w Watykanie

2014 r. – 8 czerwca ekumeniczne modlitwy papieża Franciszka I, Szymona Peresa i Mahmuda Abbasa w Watykanie 

 

Jest to bardzo ogólny zarys tylko niektórych przestępstw przeciw Bogu i chrześcijanom jakich dopuściło się papiestwo i katolicki kler. Do tego należałoby dodać antysemicką politykę kleru prowadzoną przez 16 stuleci, która w końcu wydała obozy zagłady i Holocaust. Niemieccy historycy ujawnili kilka lat temu, że  Hitler planował die Endlösung der Judenfrage ( niem. ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej ) również w dzisiejszym Izraelu, który w czasie wojny był brytyjskim terytorium mandatowym. Sojusznikiem w tej akcji miał być wielki mufti Jerozolimy Muhammad Amin al-Husajni (1895-1974) wuj Jasira Arafata. 30 listopada 1941 r. odbyło się spotkanie Hitlera i wielkiego muftiego Jerozolimy. Muhammad al-Husajni od początku lat 30 był zafascynowany Hitlerem, któremu już na początku rządów zaoferował wprowadzenie ideologii nazistowskiej na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Palestynie. W czasie pobytu w Niemczech wygłaszał przemówienia w Radio Berlin, nawołujące m.in. do zabijania Żydów w imię Allaha. Do końca II wojny światowej prowadził na rzecz III Rzeszy działalność propagandową w celu werbunku ochotników muzułmańskich do niemieckiej armii. Niemcy mieli więc bardzo wpływowego sojusznika - wielkiego muftiego Jerozolimy al-Husseiniego, który miał pomóc to zorganizować Holocaust na miejscu, bo wysyłanie ogromnej ilości Żydów do obozów zagłady w Polsce stało się zbyt kosztowne. Wielki mufti Jerozolimy Muhammad Amin al-Husajni spotykał się z Adolfem Eichmannem wielokrotnie w celu doprecyzowania operacji w Palestynie. Einsatzgruppe Ägypten była gotowa do uderzenia na Palestynę już latem 1942 roku. Miał nimi kierować Generalfeldmarschall Erwin Rommel (Wehrmacht) oraz Obersturmführer Walther Rauff (SS). Obersturmführer Walther Rauff uratował skórę dzięki pomocy Aloisa Hudala, katolickiego biskupa z Watykanu, który ratował wielu czołowych nazistów przed wymiarem sprawiedliwości i organizował im bezpieczną ucieczkę. Wiele lat później podczas rządów junty wojskowej generała Augusto Pinocheta Rauff służył pomocą tajnej policji DINA udzielając porad na temat stosowania tortur oraz planowania obozów koncentracyjnych. 

Odrażające zbrodnie ludobójstwa,  których dopuściło się papiestwo i kler bezpośrednio lub pośrednio używając często w białych rękawiczkach do tego celu " świeckiego ramienia " w ciągu XVI stuleci wskazują, że zbliża się nieodwołalna zagłada kościoła Anty-Chrysta przyrównanego w  17 rozdziale Apokalipsy do Wielkiej Nierządnicy. Jest ona jaskrawym przeciwieństwem Oblubienicy Baranka i szatańską parodią zbawczego dzieła Bożego. Nie wiadomo co jeszcze pokaże w przyszłości i jakie jej grzechy ostatecznie zaważą na wyroku Bożym, który spadnie jak grom z jasnego nieba. Ale wszystko wskazuje na to, że ten odstępczy kościół wraz z papieżami bluźnierczo uważającymi się za " Zastępców Chrystusa " po targnięciu się na prawdziwych chrześcijan ( Ap. 17 : 6 ), kiedy już wydawać by się mogło, że nikt nie podważy ich autorytetu i władzy, którą być może papiestwo i kler nawet zdobędzie na krótką chwilę - ów Babilon Wielki zostanie nagle zdruzgotany, właśnie w tym momencie, gdy jego grzechy i pycha urosną aż do samego nieba, a więc osiągną apogeum - Ap.18 : 4 - 8. Sam Bóg Wszechmocny rozprawi się z nim - Ap. 17 : 17 i położy raz na zawsze kres jego istnieniu. 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Powrót


Kontakt

Biblia-odchwaszczona