Informacje o nas

Celem niniejszej strony jest ujawnienie jak zostało zafałszowane Słowo Boże, aby światło prawdy nie świeciło ludziom. Aby tego dokonać będziemy się odwoływać do tekstów hebrajskich, aramejskich i greckich pokazując jakie jest autentyczne znaczenie różnych wersetów. Przedstawimy też od strony historycznej jak i dlaczego doszło do licznych fałszerstw. Pokażemy błogosławieństwa i dobrodziejstwa wynikające ze znajomości czystego, nie sfałszowanego Słowa Bożego wskazującego na nadchodzenie Królestwa Bożego. 


ZACZNIJMY OD TEGO CO NAJWAŻNIESZE ! 

W dostępnych polskich przekładach Ewangelii Jana 17:3 napisano : " To zaś jest wieczne życie, aby poznali ( gr. ginoskosin ) Ciebie - Jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś " .                                                                                                                         Słowa te zostały powiedziane przez Jezusa ( hebr. Jehoszua ), który skierował je do swego Ojca w Niebiosach o czym informuje wyraźnie werset pierwszy rozdziału siedemnastego. Świadczą one o tym, że Jezus ( właściwie brzmiące imię - Jehoszua ) uważał swego Oja Niebiańskiego za jedynego, prawdziwego Boga, od którego poznania zależne jest życie wieczne. Na drugim miejscu wymienia siebie jako tego, który został przez Boga posłany. 

Sprawa jest więc najwyższej wagi, bowiem od poznania tego kim jest Bóg i od poznania tego, który został przez Niego posłany uzależniona jest przyszłość każdego człowieka. Poznanie ( od hebr.yada' ; gr. ginosko ) polega nie tylko na dowiedzeniu się i rozeznaniu kim jest Bóg i ten który został przez Niego posłany. Polega również na poznaniu Jego woli. W 1Jana 2:3-4  przeczytać można : " I po tym poznajemy ( gr. ginoskomen ), że Jego poznaliśmy ( gr. egnoskamen ) jeśli przykazania Jego przestrzegamy. Kto mówi : 'znam ( gr. egnoka ) Go' , a przykazań Jego nie przestrzega, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma ". 

 


Nasi użytkownicy

Tutaj można opisać użytkowników docelowych, to, dlaczego projekt jest zwłaszcza dla nich istotny. Ważne jest również motywowanie odwiedzających Twoje strony, aby na nie regularnie wracali.


Kontakt

Biblia-odchwaszczona