2014-09-06 08:50

Ewangelia Jana 1 : 18

W wielu popularnych tłumaczeniach Biblii Ewangelii Jana 1 : 18 można znaleźć określenie " Jednorodzony Bóg ". Jest to jeden z koronnych argumentów zwolenników trynitaryzmu, którzy wskazują, że Jezus został nazwany Bogiem. Ich zdaniem uwiarygodnia to credo nicejskie, w którym widnieje sformułowanie dotyczące Syna Bożego jako  " Boga prawdziwego z Boga prawdziwego " ( gr. Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ ). Warto w związku z tym przyjrzeć się jak wygląda ten werset w dostępnych tekstach greckich 

 

 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:18 Greek NT: Greek 

 

1:18 θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. [ tłum. " Boga nikt nigdy nie widział , jednorodzony Syn, który jest na piersi Ojca, wytłumaczył Go  ]

 

Podobnie wygląda sprawa z pozostałymi tekstami :

 

Orthodox Church 

Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 

 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:18 Greek NT: Byzantine/Majority Text 

θεον ουδεις εωρακεν πωποτε ο μονογενης υιος ο ων εις τον κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο 

 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:18 Greek NT: Textus Receptus (1550) 

θεον ουδεις εωρακεν πωποτε ο μονογενης υιος ο ων εις τον κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο 

 

ὁ μονογενὴς υἱὸς - ten jednorodzony Syn 

 

Określenie " Jednorodzony Syn " występuje też w tekstach aramejskich takich jak : wersja odnaleziona przez Williama Curetona, Peszitta oraz wersja Palestyńska. 

W każdym też wydaniu NT w języku Hebrajskim w Ewangelii Jana 1:18 nie spotykamy wyrażenie,,jednorodzony Bóg '' lecz ,, jednorodzony Syn ''- הַבֵּן הַיָּחִיד  ( ha Ben ha Jjaִhid )

 

Również t.zw. ojcowie kościoła poświadczają już od II wieku wersję monogenes hyios w Jana 1 : 18. Warto wyliczyć  najstarsze świadectwa, takie jakie podaje : Ireneusz ( Przeciw herezjom, III, 11), Hipolit ( Przeciw Noetosowi, V ), Klemens Aleksandryjski ( Kobierce, I, 26 ), Orygenes, Tertulian ( Przeciw Prakseaszowi, XV ). 

 

Skąd więc w niektórych manuskryptach określenie ,, jednorodzony Bóg '' ? 

 

Wszystkie świadectwa pochodzącego z okresu przed-nicejskiego, które mają w Ewangelii Jana J 1 : 18 lekcję monogenes theos, pochodzą głównie z rejonu Aleksandrii, gdzie dominował platonizm i gnostycyzm. Tam też doszło do licznych przekrętów. Te szkodliwe dla chrześcijańskiej doktryny wpływy spowodowały taką właśnie interpolację, która miała polegać na tym, że zbitkę „Jednorodzony Syn” w Jana 1 : 18 zastąpiono zbitką „Jednorodzony Bóg”. 

 

Określenie „Jednorodzony Bóg” z Jana 1 : 18 nie pasuje do przekazu apostoła Jana, bo nigdy nie użył on powtórnie tego zwrotu. Zawsze gdy używał on słowa „jednorodzony” ( monogenes ), nie zestawiał z nim słowa Theos – „Bóg”, lecz przeważnie słowo „Syn” ( Jana 1 : 14; 3 : 16,18; 1 Jana 4 : 9 ). 

Gdyby przyjąć, że w Jana 1 :18 powinny się znaleźć słowa „Jednorodzony Bóg ”, to tekst z Jana 1 : 18 propagowałby ideę istnienia dwóch różnych Bogów, co byłoby politeizmem, a co najmniej dualizmem. 

 

Ale gdyby nawet ktoś się upierał przy takim tekście, to nie jest w stanie zaprzeczyć, że Jezus nie jest Najwyższym. Z Ewangelii Łukasza 1 : 32 wynika wyraźnie, że Jezus jest synem Najwyższego, ale nie Najwyższym. Najwyższy może być tylko jeden i jest nim JEHOWAH - Psalm 83 : 19. 

 

Poza tym termin Bóg nie oznacza, że ktoś jest Bogiem Wszechmocnym czyli Absolutem. Bogiem Wszechmocnym jest wyłącznie Ten do którego przypisany jest Tetragram. I to całkowicie wyklucza wszelkie spekulacje trynitarne. 

 

—————

Powrót


Kontakt

Biblia-odchwaszczona