Archiwum wpisów

2021-12-05 00:00

Brzmienie i znaczenie Imienia Bożego

Wszechmocny Bóg zadbał o to, by Jego Święte Imię widniało na kartach Biblii ok. 7 000 razy w postaci Tetragramu i sam wpisał swe Imię 7 razy w przykazania Dekalogu na tablicach kamiennych. Czy w takim razie uzasadnione jest twierdzenie, że  pozostawił ludzi w bezradności i niewiedzy nie...

Czytaj dalej

—————

2020-07-07 17:17

niebiblijne doktryny chrystologiczne i ich zdemaskowanie

Z ofiarą Chrystusa  jest związanych wiele niebiblijnych i przez to fałszywych poglądów. Pierwszy z nich polega na przypisaniu Jezusowi zastąpienia wypełnienia Prawa obowiązującego każdego człowieka. Ten fałszywy pogląd sugeruje, że skoro nikt z ludzi nie był w stanie wypełnić Prawa w sposób...

Czytaj dalej

—————

2020-03-12 12:00

MONOTEIZM HEBRAJCZYKÓW.

Hebrajczycy w tym też pierwsi chrześcijanie byli absolutnymi monoteistami. Ich monoteizm wykluczał każdą formę politeizmu. Ich poglądy wykluczały zarówno wszelki dualizm czy tryteizm jak również wszelki binitaryzm czy trynitaryzm w obrębie Bóstwa. Wynikało to nie tylko z zasad prawidłowego...

Czytaj dalej

—————

2020-01-12 20:58

Jak Imię Boże przetrwało w szatańskim świecie

Nie ulega wątpliwości, że największym wrogiem Imienia Bożego jest szatan. Kiedy Chrystus był kuszony na pustyni, szatan podczas rozmowy z nim ani razu nie wymienił Imienia Bożego, lecz użył anonimowego tytułu Bóg (Mt.4 : 1-11). Natomiast Jezus ( hebr. Jeszua ) trzykrotnie zacytował Pisma...

Czytaj dalej

—————

2020-01-12 12:12

O najważniejszym Przykazaniu

Gdyby ktoś chciał ująć całą naukę Jezusa, by wyrazić ja w jednym słowie, to niewątpliwie słowem tym byłaby miłość. Ona bowiem jest kwintesencją tego wszystkiego co głosił i nauczał. W niej też streszcza się całe Prawo Boże. Miłość do Boga nade wszystko i do bliźnich obejmuje wszystkie Przykazania...

Czytaj dalej

—————

2020-01-10 12:12

Wszechmocny nie jest winien zła jakie ściągnął na siebie rodzaj ludzki

Niektórzy nie znający Biblii lub znający ją pobieżnie i niedokładnie wysuwają przeciw Bogu zarzut jakoby był On winien zła istniejącego na świecie. Uważają, że miłościwy i miłosierny Bóg nie mógł stworzyć szatana i złych duchów oraz świata pełnego cierpień, nieszczęść, śmierci i zła. Ich zdaniem,...

Czytaj dalej

—————

2020-01-07 10:33

Sola Scriptura contra Magisterium ecclesiae

Rzym papieski kiedyś palił Biblie, palił również na stosie tych, którzy je czytali. Ale to nie powstrzymało rosnącego zainteresowania Słowem Bożym. Stąd też postanowiono coś z tym zrobić, by nie podważać autorytetu papieskiego kościoła. W 1825 r. odbyło się tajne spotkanie jezuitów w Chieri we...

Czytaj dalej

—————

2019-12-24 20:00

" Dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce " - Ewangelia Mateusza 7 : 17

Papiestwo od samego początku swego istnienia splamione było kłamstwem, oszustwem, wszelką nieczystością i zbrodnią. Wynikało to z prostego faktu zaniku świętego ducha Bożego  w społeczności ludzi, którzy przestali być wierni zasadom wiary chrześcijańskiej. Zaobserwować to można wyraźnie...

Czytaj dalej

—————

2019-11-25 19:20

Babilon Wielki - Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi

Wielka Nierządnica jest jednym z tajemniczych symboli przedstawionych w Apokalipsie przez Jana Apostoła. Synonimem jej jest Wielki Babilon: A na jej czole wypisane imię - tajemnica: Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi (Ap. 17:5). Opisy dotyczące Wielkiego Babilonu...

Czytaj dalej

—————

2019-10-30 20:41

Na czym zbudowano Watykan

Jeszcze nie tak dawno podczas uroczystości obchodzonego przez Kościół katolicki Dnia Przebaczenia Jan Paweł II poprosił o przebaczenie wszystkich win, jakich dopuścili się członkowie Kościoła Rzymskiego wobec różnych ludzi. Jednak jak ktoś słusznie zauważył poprzestano tylko na tym przez co...

Czytaj dalej

—————


Kontakt

Biblia-odchwaszczona