Informacje o nas

Celem niniejszej strony jest ujawnienie jak zostało zafałszowane Słowo Boże, by je dostosować do wcześniej przyjętych doktryn teologicznych. Pragniemy, by światło prawdy  oświeciło ludzkie umysły i dotarło do ich serc. Aby tego dokonać będziemy się odwoływać do tekstów hebrajskich, aramejskich i greckich pokazując jakie jest autentyczne znaczenie różnych wersetów. Przedstawimy też od strony historycznej jak i dlaczego doszło do różnych fałszerstw. Pokażemy błogosławieństwa i dobrodziejstwa wynikające ze znajomości czystego, nie sfałszowanego Słowa Bożego wskazującego na nadchodzenie Królestwa Bożego.


 

ZACZNIJMY OD TEGO CO NAJWAŻNIESZE ! 

W dostępnych polskich przekładach Ewangelii Jana 17:3 napisano:  To zaś jest wieczne życie, aby poznawali (gr. ginoskosin) Ciebie - Jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.                                                                                                                         Słowa te zostały powiedziane przez Jezusa (właściwie brzmiące imię w języku hebrajskim Jehoszua, a w formie skróconej Jeszua), który skierował je do swego Ojca w Niebiosach o czym informuje wyraźnie werset pierwszy rozdziału siedemnastego. Świadczą one o tym, że Jezus (hebr. Jeszua) uważał swego Ojca Niebiańskiego za jedynego, prawdziwego Boga (gr. ὁ μόνος ἀληθινὸς θεὸς), od którego poznania zależne jest życie wieczne. Na drugim miejscu wymienia siebie jako tego, który został przez Boga posłany. 

Sprawa jest więc najwyższej wagi, bowiem od poznania tego kim jest Bóg i od poznania tego, który został przez Boga posłany uzależniona jest przyszłość każdego człowieka. Jednak poznanie (od hebr. yada'; gr. ginosko) polega nie tylko na dowiedzeniu się i rozeznaniu kim jest Bóg oraz kim jest ten, który został przez Boga posłany. Polega również na poznaniu Jego woli. W liście 1Jana 2:3-4  przeczytać można:  I po tym poznajemy (gr. ginoskomen), że Jego poznaliśmy (gr. egnoskamen) jeśli przykazania Jego przestrzegamy. Kto mówi : 'znam (gr. egnoka) Go' , a przykazań Jego nie przestrzega, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. 

 


MONOTEIZM HEBRAJCZYKÓW

2022-03-12 12:00

MONOTEIZM HEBRAJCZYKÓW.

Hebrajczycy w tym też pierwsi chrześcijanie byli absolutnymi monoteistami. Ich monoteizm wykluczał każdą formę politeizmu. Ich poglądy wykluczały zarówno wszelki dualizm czy tryteizm jak również wszelki binitaryzm czy trynitaryzm w obrębie Bóstwa. Wynikało to nie tylko z zasad prawidłowego...

Czytaj dalej

—————


JEHOWAH - Stwórca

2024-02-09 16:26

JEHOWAH jest jedynym Stwórcą niebios i ziemi - księga Izajasza 44 : 24

אָנֹכִ֤י   יְהֹוָה֙   עֹ֣שֶׂה    כֹּ֔ל   נֹטֶ֤ה    שָׁמַ֙יִם֙    לְבַדִּ֔י   רֹקַ֥ע  הָאָ֖רֶץ    מֵי  אִתִּֽי  Jam JEHOWAH który uczynił wszystko, który rozpostarł niebiosa sam, który ugruntował ziemię,...

Czytaj dalej

—————

2023-12-01 00:00

Brzmienie i znaczenie Imienia Bożego

UWAGA: Interesująca książka o Świętym Imieniu Bożym do przeglądania lub pobrania za darmo  pod linkiem: https://archive.org/details/jehowah-swiete-imie-boze szczegółowe informacje podane w oknie Tagi po prawej stronie pod hasłem JEHOWAH - Imię Boga Wszechmocnego. Po kliknięciu należy otworzyć...

Czytaj dalej

—————


trynitaryzm - oszustwo zdemaskowane

2012-10-27 17:47

trynitaryzm niezgodny z Pismem Świętym

W większości dostępnych przekładów Pisma Świętego zarówno katolickich jak i protestanckich można przeczytać następującą informację zapisaną w Psalmie 83:19 (przekład warszawski) Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Jahwe, jesteś Najwyższym nad całym światem.    Gdy anioł Gabriel...

Czytaj dalej

—————


Mesjasz - i jego natura

2023-07-07 17:17

zdemaskowanie niebiblijnych doktryn chrystologicznych

  Przede wszystkim zacznijmy od imienia Mesjasza, które przeciwnik Boży - szatan usiłuje zdyskredytować, ośmieszyć i zhańbić. Powszechnie znane jest imię Jezus będące spolszczoną formą łacińskiego Iesus,  odpowiednika greckiej formy imienia Ἰησοῦς (Iesous). [w języku greckim dwugłoskę οῦ...

Czytaj dalej

—————


Jezus ( hebr. Jehoszua ) - Synem Człowieczym.

2018-11-04 20:19

Okup możliwy jedynie dzięki doskonałemu Synowi Człowieczemu.

Gdyby Jezus Chrystus nie był Synem Człowieczym nie mógłby zbawić ludzi. Wynika to bowiem jednoznacznie z zasady sprawiedliwości Bożej i z pojęcia  okupu oznaczjącego równowartość, wiążącego się z hebrajskim słowem כֹּפֶר  (hebr. kofer). Czasownik kafar - כָּפָר (Psalm 78:38;...

Czytaj dalej

—————


Czy Jezus ( hebr. Jehoszua ) miał duszę nieśmiertelną ?

2019-10-12 20:30

Doktryna o nieśmiertelności duszy ludzkiej jest niebiblijna.

  CZY JEZUS ( hebr. JEHOSZUA ) MIAŁ DUSZĘ NIEŚMIERTELNĄ ?   IZAJASZA 53 : 10 - 12 wyraźnie temu przeczy :   וַיהוָ֞ה חָפֵ֤ץ דַּכְּאוֹ֙ הֶֽחֱלִ֔י אִם־תָּשִׂ֤ים אָשָׁם֙ נַפְשׁ֔וֹ יִרְאֶ֥ה זֶ֖רַע יַאֲרִ֣יךְ יָמִ֑ים וְחֵ֥פֶץ יְהֹוָ֖ה בְּיָד֥וֹ יִצְלָֽח  מֵעֲמַ֤ל נַפְשׁוֹ֙ יִרְאֶ֣ה...

Czytaj dalej

—————


Czy Jezus ( hebr. Jehoszua ) był w piekle ?

2012-11-04 20:55

Szeol w którym był Jezus ( hebr. Jehoszua ) przez trzy dni - to nie Piekło.

    „Piekło” - to świetny przykład oszustwa, którym kościoły katolickie, prawosławne i protestanckie posługiwały się jak straszakiem przez całe stulecia, by swoich parafian trzymać ze strachu przed wiecznym potępieniem pod swoją władzą. To oszustwo jest po pierwsze - nielogiczne,...

Czytaj dalej

—————


DEKALOG BIBLIJNY a Dekalog katechetyczny

2012-11-04 21:07

Prawdziwy Biblijny Dekalog Boży - zdemaskowanie fałszywych wersji.

Jan Paweł II w Konstytucji Fidei Depositum zwrócił się do episkopatu całego świata proklamując wydanie nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego i potwierdzając to własnoręcznym podpisem. Stało się to 11 października 1992 roku w trzydziestą rocznicę rozpoczęcia II soboru watykańskiego i w czternastym...

Czytaj dalej

—————


Prawda o sukcesji Piotrowej

2024-06-23 00:00

Kto jest Opoką ?

Jednym z największych oszustw, w które uwierzyli ludzie jest twierdzenie, że Jezus wyznaczył  apostoła Piotra na swego zastępcę na ziemi, a on z kolei mianował jako swego następcę biskupa Rzymu, który jako papież jest zwierzchnikiem wszystkich chrześcijan i całego Kościoła. Stąd zafałszowana...

Czytaj dalej

—————


Czy obrazy, figury i ilustracje przedstawiające Boga są właściwe ?

2012-11-05 18:11

Czy ilustracje przedstawiające Boga są zgodne z Pismem Świętym ?

    Prawdziwi czciciele Ojca Niebiańskiego mieli Mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie (Jana 4:24). Niepotrzebne są do tego wszelkie obrazy, figury i ilustracje, bo duch jest władny ukazać wszystko tak jak Bóg sobie tego życzy. On też zabronił człowiekowi czynić jakiekolwiek Jego...

Czytaj dalej

—————


Czy można tworzyć obraz Boga w umyśle ?

2012-11-05 22:10

Boga nikt nigdy nie widział - Ewangelia Jana 1 : 18 i nie jest podobny do wytworu sztuki i ludzkiego wymysłu - Dz.Ap. 17 : 29

  Jezus (hebr. Jeszua) nigdy i nigdzie nie uczył, że należy Bogu cześć oddawać poprzez jakiekolwiek przedmioty. Wręcz przeciwnie, powiedział: nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak...

Czytaj dalej

—————


Czy wizje jakie mieli prorocy i apostołowie dają podstawę do tworzenia obrazów i ilustracji przedstawiających Boga ?

2012-11-07 09:24

Czy wizje tronu Bożego i Zasiadającego na tronie, które mieli prorocy Izajasz, Ezechiel i Daniel oraz apostoł Jan pozwalają na tworzenie obrazów bądź ilustracji ?

Nikt nie dostał na to pozwolenia chociaż ktoś mógłby sądzić błędnie, że wizje stanowią symbolikę, a symbolika to nie jest rzeczywistość, lecz jakieś istotne odniesienie do niej. Nie ma przecież literalnego krzesła w niebie. W 2 Kronik 6:18 napisano m.in:  niebiosa i nieba niebios nie mogą Cię...

Czytaj dalej

—————


Czy można malować ducha świętego jako gołębia ?

2012-11-09 11:54

Czy wolno tworzyć podobizny i obrazy ducha świętego ?

    Nigdzie w Piśmie Świętym nie zostało napisane by duch święty stał się gołębiem. W  Ewangelii Mateusza 3:16 napisano m.in.: καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν [αὐτῷ] οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν [τὸ] πνεῦμα [τοῦ] θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν [καὶ] ἐρχόμενον ἐπ' αὐτόν co znaczy  i oto zostały...

Czytaj dalej

—————


Chrześcijanie wobec zakazu zabijania

2012-11-14 17:02

Służba chrześcijan w armii i dla armii niezgodna z Pismem Świętym

Hebrajskie  לֹ֥֖א תִּֿרְצָֽ֖ח  (lo tircaִh) dosł.  Nie morduj !  (Exodus 20:13 - por. Tora Pardes Lauder ) wyrażające szóste przykazanie biblijnego Dekalogu jest często mylnie interpretowane i odnoszone tylko do tej formy odbierania życia ludzkiego, która kojarzy się z perfidią...

Czytaj dalej

—————


Kim jest Wielka Nierządnica z Księgi Apokalipsy

2023-10-07 12:20

Babilon Wielki - Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi

Wielka Nierządnica jest jednym z tajemniczych symboli przedstawionych w Apokalipsie przez Jana Apostoła. Synonimem jej jest Wielki Babilon: A na jej czole wypisane imię - tajemnica: Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi (Ap. 17:5). Opisy dotyczące Wielkiego Babilonu...

Czytaj dalej

—————


Czy papiestwo było obrońcą postępu, wiedzy i wolności ?

2019-12-24 20:00

" Dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce " - Ewangelia Mateusza 7 : 17

Papiestwo od samego początku swego istnienia splamione było kłamstwem, oszustwem, wszelką nieczystością i zbrodnią. Wynikało to z prostego faktu zaniku świętego ducha Bożego  w społeczności ludzi, którzy przestali być wierni zasadom wiary chrześcijańskiej. Zaobserwować to można wyraźnie...

Czytaj dalej

—————


Jak kościół rzymski doszedł do bogactwa

2012-11-23 20:19

Czy z pobożności można czerpać zyski ?

Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił   -  Ewangelia Mateusza 8:20 Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie !  - Ewangelia Mateusza 10:8.     Spora ilość ludzi zna te słowa, które powiedział kiedyś Jeszua z Nazaretu....

Czytaj dalej

—————


Prawdziwy fundament Watykanu

2019-10-30 20:41

Na czym zbudowano Watykan

Jeszcze nie tak dawno podczas uroczystości obchodzonego przez Kościół katolicki Dnia Przebaczenia Jan Paweł II poprosił o przebaczenie wszystkich win, jakich dopuścili się członkowie Kościoła Rzymskiego wobec różnych ludzi. Jednak jak ktoś słusznie zauważył poprzestano tylko na tym przez co...

Czytaj dalej

—————


Fałszowanie Pisma Świętego

2012-11-28 23:03

Septuaginta ( LXX ) powszechnie uznawana i jej prawdziwe oblicze

Septuaginta  łac. siedemdziesiąt; oznaczana rzymską liczbą LXX oznaczającą 70 – powszechnie uważa się za pierwsze tłumaczenie natchnionych przez Boga Pism Hebrajskich na język grecki  ( koine ). Nazwa pochodzi od liczby tłumaczy, którzy mieli brać udział w pracach nad przekładem....

Czytaj dalej

—————


Jak kler fałszował Pismo Święte

2012-12-10 13:23

Przykłady podrabiania Biblii, aby ją dopasować do doktryny trynitarnej

Odkąd kler rzymski zdobył władzę czyli od 27 lutego 380 r. kiedy ogłoszono edykt Teodozjusza cunctos populos na mocy, którego wszystkie ludy pod groźbą poważnych sankcji miały przyjąć doktrynę trynitarną papieża rzymskiego Damazego, zaoberwować można, że kopie Pism Świętych znalazły się ostatecznie...

Czytaj dalej

—————


Oszustwa kleru dotyczące celibatu i jego konsekwencje

2012-12-18 20:22

Fałszowanie Pisma Świętego przez kler rzymski, aby uzasadnić celibat

Biblia jako księga zawierająca informacje pochodzące od Boga była od najdawniejszych czasów traktowaną w sposób szczególny. Dla Żydów a później i chrześcijan stanowiła księgę świętą, więc z pokolenia na pokolenie przepisywano ją  z wielką starannością, tak aby nawet jeden wyraz, a nawet litera...

Czytaj dalej

—————


Bóg nie ma nic wspólnego ze złem

2020-01-10 12:12

Wszechmocny nie jest winien zła jakie ściągnął na siebie rodzaj ludzki

Niektórzy nie znający Biblii lub znający ją pobieżnie i niedokładnie wysuwają przeciw Bogu zarzut jakoby był On winien zła istniejącego na świecie. Uważają, że miłościwy i miłosierny Bóg nie mógł stworzyć szatana i złych duchów oraz świata pełnego cierpień, nieszczęść, śmierci i zła. Ich zdaniem,...

Czytaj dalej

—————


JAK ŚWIĘTE IMIĘ BOŻE PRZETRWAŁO W SZATAŃSKIM ŚWIECIE

2020-01-12 20:58

Jak Imię Boże przetrwało w szatańskim świecie

Uwaga ! Interesująca książka o Świętym Imieniu Bożym online lub do pobrania za darmo w formacie pdf. pod linkiem: https://archive.org/details/jehowah-swiete-imie-boze szczegółowe informacje podane w oknie Tagi pod hasłem JEHOWAH - Imię Boga Wszechmocnego Po kliknięciu należy otworzyć stronę...

Czytaj dalej

—————


Bóg jest sprawiedliwy

2013-09-20 21:22

Bóg nie jest mściwy ani okrutny

Okrucieństwo jest zaprzeczeniem sprawiedliwości, więc nie można okrucieństwa przypisać doskonałemu Bogu. Wiele jednak otwartych wrogów Biblii stawia zarzut, że Bóg który np. kazał zabić Jozuemu wszystkich mieszkańców kananejskich miast nie wyłączając kobiet, niemowląt i starców nie może być Bogiem...

Czytaj dalej

—————


" Kto nie miłuje nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością " - 1 Jana 4 : 8

2013-10-15 14:42

Bóg jest miłosierny

Podczas rozmowy z faryzeuszami Mesjasz zganił ich za bezduszność przypominając słowa jakie powiedział Jehowah Bóg Wszechmocny : " Miłosierdzia chcę, a nie ofiary " - Mt. 9 : 10 - 13, Oz. 6 : 6. Pod koniec swej służby Mesjasz  oznajmił też im : „ Biada wam, uczeni w Piśmie...

Czytaj dalej

—————


Mądrość Boża

2013-12-04 19:07

Bóg źródłem mądrości

Źródłem mądrości ( חָכְמָה - hebr. ִhokma' ) jest Bóg. Jego mądrość jest niezrównana i nieskończona ( Rzym. 11 : 33 ). Widać ją we wspaniałych dziełach Bożych ( Psalm 104 : 24 ). Mądrość Boża wyraziła się w nich i została przez nie potwierdzona ( Mt. 11 : 19 ).   Jako Stwórca dokładnie...

Czytaj dalej

—————


Moc Boża

2013-12-28 16:05

Największa Moc

Apostoł Paweł w liście do Rzymian 1 : 20 napisał m.in. o Bogu : " niewidzialna Jego moc ( gr. δύναμις )  i boskość od stworzenia świata może być oglądana w dziełach i poznana umysłem ".  W księdze Izajasza 40 : 26 czytamy - " Podnieście ku górze oczy wasze i patrzcie : Kto to stworzył ?...

Czytaj dalej

—————


" Święty, święty, święty jest Jehowah Zastępów ! " - Iz. 6 : 3.

2014-02-09 13:05

Najświętszy jest tylko Bóg.

Przed tronem Najwyższego ze wszystkich stron rozbrzmiewa donośny okrzyk serafów i cherubów : " Święty, święty, święty jest Jehowah Zastępów !  " - Iz. 6 : 3. Ap. 4 : 8. Oznacza to, że Jehowah Bóg Wszechmocny jest w najwyższym stopniu święty. Jest Najświętszą Istotą we wszechświecie. Hebrajskie...

Czytaj dalej

—————


Jeden Pośrednik między Bogiem a ludźmi

2014-03-29 21:15

Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus " - 1 Tym. 2 : 5

W pierwszym liście do Tymoteusza  apostoł Paweł napisał : "  Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus " - 1 Tym. 2 : 5. W tekście greckim εἷς γὰρ θεός, εἷς καὶ μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς użyto liczebnika εἷς...

Czytaj dalej

—————


Święty duch Boży

2014-04-25 07:44

Duch Święty

Słowo „duch”  ( hebr. רוּחַ - ruah ; gr. πνεῦμα - pneuma ) posiada w Biblii kilka znaczeń, ale wszystkie powiązane są z podstawową ideą niewidzialnej esencji Bożej, pierwiastka Bożego poprzez którego Bóg stwarza, oświeca, ożywia i realizuje wszystko co chce. Duch Boży nie jest oczywiście...

Czytaj dalej

—————


Walka ze Słowem Bożym

2014-05-01 11:31

Historia zakazów posiadania i czytania Pisma Świętego

Już Jezus ( hebr. Jehoszua ) prawdziwy Mesjasz ostrzegał, że na polu pszenicznym zostanie zasiany przez nieprzyjaciela chwast łudząco przypominający pszenicę ( Mt. 13 : 24 - 25 ). Miało się to stać, gdy ludzie zasną czyli stracą duchową czujność. Chwasty miały się bardzo rozplenić ( Mt. 13 : 25 -...

Czytaj dalej

—————


Zbór Boży

2014-05-03 08:04

Zbór a kościół - czasy ostateczne

Społeczność ludu Bożego różnie bywa nazywana, ale dosyć często stosuje się do niej błędne nazwy, które nie mają nic wspólnego z nazewnictwem biblijnym. I tak np. polskie słowo " kościół " pochodzi od czeskiego słowa "kostel" , a z kolei to słowo pochodzi od łacińskiego castellum - gród warowny. I...

Czytaj dalej

—————


Modlitwa Ojcze nasz

2023-06-03 12:33

Imię Boże a Ojcze nasz

Przeciwnicy Świętego Imienia Bożego, którzy starają się usuwać Imię Boże z przekładów Biblii, wymyślają bezpodstawne teorie według których, Bóg jest bezimienny lub też, że wszystko jedno jak Go ludzie nazywać będą.  Potem raptem stwierdzają, że Jezus modląc się do Niego mówił:  Ojcze...

Czytaj dalej

—————


Mesjasz i jego władza

2014-09-02 09:54

Skąd się wzięła władza biskupa rzymskiego ?

Pierwszy kościół chrześcijański, a dokładniej zbór chrześcijański składał się z wielu ośrodków ( gmin ) i jeden święty duch Boży je scalał. Była jedna władza Chrystusa, której nigdy nikomu nie przekazał ( Mt. 28 : 18;  Ap.3 : 7 ). Ci, którzy pilnowali owiec Pańskich byli jedynie stróżami i...

Czytaj dalej

—————


Tytuły Mesjasza

2014-09-06 08:39

Izajasza 9 : 5

W natchnionych przez Boga Pismach Hebrajskich nie ma śladu trynitaryzmu. Niejednokrotnie jednak propagatorzy tej niezgodnej z Biblią doktryny cytują werset Izajasza 9 : 5 błędnie go tłumacząc i interpretując co wynika też w wyrywania tego wersetu z kontekstu. W wersecie tym podano następujące...

Czytaj dalej

—————


Jednorodzony Syn Boży

2014-09-06 08:50

Ewangelia Jana 1 : 18

W wielu popularnych tłumaczeniach Biblii Ewangelii Jana 1 : 18 można znaleźć określenie " Jednorodzony Bóg ". Jest to jeden z koronnych argumentów zwolenników trynitaryzmu, którzy wskazują, że Jezus został nazwany Bogiem. Ich zdaniem uwiarygodnia to credo nicejskie, w którym widnieje sformułowanie...

Czytaj dalej

—————


Wypełnieniem Prawa jest miłość - Rzym.13 : 10

2014-09-09 08:34

" Miłujcie nieprzyjaciół waszych " - Ewangelia Mateusza 5 : 44

" Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują " - Ewangelia Mateusza 5 : 44. Słowa te wypowiedziane przez największego Nauczyciela wszech-czasów pozostają w drastycznej sprzeczności z tym jaką miłość swoim oponentom ofiarowali katolicy, wśród których wybijały się...

Czytaj dalej

—————


" A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel " - 2 Tym. 2 : 17

2014-10-03 12:00

Mayflower i misje w Ameryce Północnej

W dniu 21 listopada 1621 r. pielgrzymi w liczbie 102 osób ( oraz 26 osób załogi ) na statku Maylflower przypłynęli do Nowego Świata jak nazywano wówczas Amerykę Północną. Większość z nich stanowili purytanie, którzy byli prześladowani w Anglii.  Już w 1600 r. założyli oni radykalną kongregację...

Czytaj dalej

—————


Kontr-reformacja - działa do dziś !

2014-10-13 21:34

Po owocach ich poznacie - Ewangelia Mateusza 7 : 20

Zakon jezuitów powstał po to by zniszczyć Reformację i wszelkie ruchy religijne, które negowały władzę papieską i oddały Biblię w ręce ludu we własnym języku co było wielce ułatwione dzięki wynalazkowi druku.   Od samego początku jezuici byli w pełni oddani papieżowi, byli niejako milicją...

Czytaj dalej

—————


Czy Bóg przebywa w konkretnym miejscu ?

2014-10-24 20:08

"Oto, niebiosa i niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć…" - 2 Kronik 6 : 18

Często spotyka się pogląd, że Bóg przebywa w konkretnym miejscu, w swojej siedzibie w niebiosach. Sęk jednak w tym, że nikt z ludzi nie wie czym są te niebiosa opisane w Biblii. W 5 Moj.10 : 14 powiedziano, że niebiosa i niebiosa niebios ( hebr. הַשָּׁמַיִם וּשְׁמֵי הַשָּׁמָיִם  - ha szamajim...

Czytaj dalej

—————


Nienawiść do dzieci Bożych

2014-11-08 15:21

Rzeczywiste źródło antysemityzmu

Pogański cezar Konstantyn faktyczny założyciel kościoła katolickiego noszący tytuł pontifex maximus nadał na całe wieki antyżydowski kurs polityce kościelnej, gdy w swym liście do wszystkich biskupów napisał : " nie miejmy nic wspólnego ze znienawidzonym narodem żydowskim ". Jako zwierzchnik tego...

Czytaj dalej

—————


Prawdziwe oblicze ekumenizmu

2014-11-17 22:38

Nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu demonów - 1 Koryntian 10 : 21

Ekumenizm lub ruch ekumeniczny (z gr. οικουμένη – oikumene - zamieszkana ziemia ) – ruch  dążący do przywrócenia pierwotnej jedności pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi w ramach jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła. Taka jest oficjalna definicja. Według...

Czytaj dalej

—————


" Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią…" - 2 Tym. 4 : 3

2020-01-07 10:33

Sola Scriptura contra Magisterium ecclesiae

Rzym papieski kiedyś palił Biblie, palił również na stosie tych, którzy je czytali. Ale to nie powstrzymało rosnącego zainteresowania Słowem Bożym. Stąd też postanowiono coś z tym zrobić, by nie podważać autorytetu papieskiego kościoła. W 1825 r. odbyło się tajne spotkanie jezuitów w Chieri we...

Czytaj dalej

—————


Jak doszło do wielkiego odstępstwa ?

2023-08-08 00:00

Wyjdźcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające ! - Ap. 18 : 4

Już Jezus w przypowieści o pszenicy i chwastach ( Mt. 13 : 24 - 30 ) ostrzegał przed synami Złego, którzy bardzo podobni do pszenicy mieli wielu wprowadzić w błąd i niczym chwasty mieli się rozplenić i pełnić pasożytniczą rolę wśród pszenicy.  Kiedy apostoł Paweł był w Efezie wezwał starszych...

Czytaj dalej

—————


I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi - Mt. 24 : 14

2014-12-15 16:47

Prawdziwa Ewangelizacja i fałszywa

" I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom,  i wtedy nadejdzie koniec. " - Mt. 24 : 14    Ewangelia  (  z gr. Eὐαγγέλιον, Euangelion - dosł. Dobra Nowina ; hebr. הַבְּשׂוֹרָה haBesora' ) - była przesłaniem miłości i pokoju...

Czytaj dalej

—————


A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory - 2 Tymoteusza 2 : 24

2015-02-05 08:46

W jaki sposób doszło do wypaczenia wiary w jedynego Boga

Strzeżcie się aby was ktoś nie uprowadził jako łup przez filozofię i puste zwodzenie według tradycji ludzkiej - Kol. 2 : 8 Apostoł Paweł w 2 liście do Tymoteusza 2 : 24 napisał mądrą przestrogę : " A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory ". Niestety nie wszyscy dali posłuch temu,...

Czytaj dalej

—————


Pierwsi uczniowie Chrystusa

2015-02-25 00:00

Chrystianie - historia - część I

Pierwszych chrześcijan zwano pierwotnie - Nazarejczykami.  W taki sposób określił apostoła Pawła  Tertullus - prawnik zatrudniony przez Żydów, aby wytoczyć oskarżenie przeciw niemu. Nazwał on Pawła " hersztem sekty Nazarejczyków ". Nazwa Nazaraios oznacza według pisowni greckiego t.zw....

Czytaj dalej

—————


Kontynuatorzy Nazarejczyków

2015-03-08 12:15

Od Nazarejczyków do Reformacji - historia - część II

Ulubionym chwytem kleru jakim posługuje się od wieków jest klasyfikowanie nieakceptowanych przez nich zjawisk w sposób, który je z miejsca dyskwalifikuje. Przyklejenie jakiejś grupie etykietki typu " gnostycyzm " stanowiło skuteczną broń odstraszającą pozostałych ludzi od interesowania się nimi i...

Czytaj dalej

—————


Anty-trynitaryzm : unitarianie i arianie

2019-03-09 20:58

Od Reformacji do czasów współczesnych - historia - część III

Problematyka człowieczeństwa Jezusa została wznowiona przez Miguela Serveta (1511 - 1553) hiszpańskiego humanistę, teologa, astronoma, wybitnego lekarza i odkrywcę. Był jednym z najbardziej wykształconych, klarownie wyrażających swoje stanowisko przedstawicieli antynicejskiej chrystologii. Jego...

Czytaj dalej

—————


Istota nauki Jezusa

2020-01-12 12:12

O najważniejszym Przykazaniu

Gdyby ktoś chciał ująć całą naukę Jezusa, by wyrazić ja w jednym słowie, to niewątpliwie słowem tym byłaby miłość. Ona bowiem jest kwintesencją tego wszystkiego co głosił i nauczał. W niej też streszcza się całe Prawo Boże. Miłość do Boga nade wszystko i do bliźnich obejmuje wszystkie Przykazania...

Czytaj dalej

—————


„A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego” - Łuk.17:26

2023-01-15 17:28

וְכַאֲשֶׁר הָיָה בִּימֵי נֹחַ כֵּן יִהְיֶה בִּימֵי בֶן־הָאָדֶם - „A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego” - Łuk.17:26

Jeszua Mistrz i Nauczyciel porównał okres poprzedzający jego powtórne przyjście do okresu jaki panował za dni Noego przed powszechnym Potopem (Łuk 17:26) - A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego [ hebr: וְכַאֲשֶׁר הָיָה בִּימֵי נֹחַ כֵּן יִהְיֶה בִּימֵי בֶן־הָאָדֶם ] Jeszua...

Czytaj dalej

—————


Nowości

2023-01-23 20:01

Tanach. ed. Ch.D.Ginsburg projekt w opracowaniu

Tanach.Ginsburg.pdf (7471615)

Czytaj dalej

—————

2023-01-23 19:56

SEPTUAGINTA (LXX) przekład interlinearny.pdf

SEPTUAGINTA interlinearna.pdf (18534255)  pojekt w opracowaniu

Czytaj dalej

—————

2023-01-09 10:31

Biblia Hebraica Quinta (BHQ) i Imię Boże JEHOWAH

BHQ (BH5) i Święte Imię Boże.pdf (112755)

Czytaj dalej

—————

2023-01-07 12:00

Imię własne Boga ( hebr. Szem ha-meforasz )

  W internecie bez jakiegokolwiek problemu można znaleźć filmy informujące o wymowie Imienia Boga Wszechmocnego (hebr. Szem ha-meforasz) według zwyczaju Żydów karaimskich, którzy od czasów najdawniejszych byli kopistami Pism Hebrajskich, a nawet szczycą się tym, że wywodzą się w prostej linii...

Czytaj dalej

—————

2012-05-05 14:47

Kto jest Bogiem ?

Jezus (hebr. Jehoszua) zwracając się do swego Ojca Niebiańskiego nazywa Go - jedynym prawdziwym Bogiem - Ewangelia Jana 17:1,3. W języku greckim użyto tu określenia μόνος ἀληθινὸς θεὸς, które to określenie dotyczy wyłącznie Ojca Niebiańskiego. Jezus nigdzie nie jest nazwany w taki...

Czytaj dalej

—————


STWORZENIE NIE EWOLUCJA

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/a4860-1-jpg1/

—————

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/odk-jpg1/

—————

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/wiek-z-png1/

—————

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/int-png1/

—————

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/imagesgnfhj-jpg1/

—————

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/imagescado6axc-jpg1/

—————

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/w-p-p-png1/

—————

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/czarna-skrzynka-darwina-png1/

—————

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/dino-png1/

—————

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/o-gatu-png1/

—————

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/imagesjygju-jpg1/

—————

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/kosci-niezgody-jpg/

—————

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/ist-jpg/

—————

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/zag-ewo-png/

—————

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/klam-w-p-png/

—————

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/ctm-large-jpg/

—————

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/evolutionimpossible-jpg/

—————

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/o-bog-nie-jest-urojeniem-mcgrath-wam-jpg/

—————

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/dochodzenie-w-sprawie-stworcy-promo-jpg/

—————

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/the-bible-jpg1/

—————

/album/stworzenie-a-nie-ewolucja-/bibliotheca-fratrum-polonorum-jpg/

——————————


Monoteizm a nie trynitaryzm 1 ≠ 3

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/szema-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/szema-or-4445-jpg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/s%c5%82uchaj-izraelu-jpeg-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/ehad-jpeg-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/anthony-buzzard-jpg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/doktryna-o-trojcy-niezgodna-z-bibli%c4%85-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/history-of-unitarianism-jpg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/inkwizycja-jpg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/miguel-servet-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/michaelservetus4-jpg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/execution-of-servetus-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/adam-pastor-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/luteranie-przeciw-anabaptystom-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/mordowanie-anabaptystow-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/faust-socyn-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/biblia-nie%c5%9bwieska-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/biblia-nie%c5%9bwieska-szymona-budnego-jpg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/biblia-%c5%82oska-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/ewangelia-mateusza-szymona-budnego-jpg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/szymon-budny-ewangelia-mateusza-1-gif/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/francis-davidis-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/francis-david-1jpeg-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/bracia-polscy-jpeg-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/marcin-czechowic-jpeg-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/list-fausta-socyna-jpeg-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/katechizm-rakowski-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/katechizm-braci-polskich-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/andrzej-wiszowaty-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/crell-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/crell-o-wolno%c5%9b%c4%87-sumienia-jpeg-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/jonasz-szlichtyng-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/szlichtyng-01-jpg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/unitarian-catchism-jpg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/john-milton-1608-1674-jpeg-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/john-milton-jpg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/joseph-priestley-jpg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/mayflower-jpeg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/akcja-ocalenie-jpg/

—————

/album/monoteizm-a-nie-trynitaryzm-1-%e2%89%a0-3/frederic-martel-jpeg/

——————————


Kontakt

Biblia-odchwaszczona


TETRAGRAM

/album/fotogaleria-strona-startowa/tetragram-jpeg/

——————————


ŚWIĘTE IMIĘ NAJWYŻSZEGO

/album/%c5%9bwi%c4%99te-imi%c4%99-bo%c5%bce/images-6-jpeg/

—————

/album/%c5%9bwi%c4%99te-imi%c4%99-bo%c5%bce/images-2-jpeg/

—————

/album/%c5%9bwi%c4%99te-imi%c4%99-bo%c5%bce/index-jpeg/

—————

/album/%c5%9bwi%c4%99te-imi%c4%99-bo%c5%bce/images-7-jpeg/

—————

/album/%c5%9bwi%c4%99te-imi%c4%99-bo%c5%bce/b558973-jpg/

—————

/album/%c5%9bwi%c4%99te-imi%c4%99-bo%c5%bce/images-3-jpeg/

—————

/album/%c5%9bwi%c4%99te-imi%c4%99-bo%c5%bce/imi%c4%99-bo%c5%bce-jpeg-jpeg/

—————

/album/%c5%9bwi%c4%99te-imi%c4%99-bo%c5%bce/b210671111-jpg/

—————

/album/%c5%9bwi%c4%99te-imi%c4%99-bo%c5%bce/z225764301-jpg/

—————

/album/%c5%9bwi%c4%99te-imi%c4%99-bo%c5%bce/images-4-jpeg/

—————

/album/%c5%9bwi%c4%99te-imi%c4%99-bo%c5%bce/znaczenie-imienia-bozego-jpg/

—————

/album/%c5%9bwi%c4%99te-imi%c4%99-bo%c5%bce/yahweh-yah-jpg/

—————

/album/%c5%9bwi%c4%99te-imi%c4%99-bo%c5%bce/name-god-y-eh-ow-ah-which-is-gerard-gertoux-paperback-cover-art-jpg/

——————————


IMIĘ MESJASZA

/album/imi%c4%99-mesjasza-/z147466090-jpg/

—————

/album/imi%c4%99-mesjasza-/images-5-jpeg/

—————

/album/imi%c4%99-mesjasza-/images-8-jpeg/

—————

/album/imi%c4%99-mesjasza-/images-9-jpeg/

—————

/album/imi%c4%99-mesjasza-/baruch-haba-beszem-jehowah-jpg/

——————————


Szema Israel ! JEHOWAH Elohenu JEHOWAH eִhad !

/album/szema-israel-%21-jehowah-elohenu-jehowah-e%d6%b4had-%21/images-11-jpeg/

—————

/album/szema-israel-%21-jehowah-elohenu-jehowah-e%d6%b4had-%21/images-12-jpeg/

—————

/album/szema-israel-%21-jehowah-elohenu-jehowah-e%d6%b4had-%21/shema-israel-complete-8x10-png/

——————————


Historia

/album/historia/z69335159-jpg/

—————

/album/historia/menora-jpg/

—————

/album/historia/namiot-za-dnia-jpeg/

—————

/album/historia/namiot-jpeg/

—————

/album/historia/miejsce-naj%c5%9bwi%c4%99tsze-jpeg/

—————

/album/historia/%c5%9bwi%c4%85tynia-jpeg/

—————

/album/historia/arka-przymierza-jpeg/

—————

/album/historia/rabunek-przez-x-legion-rzymski-jpeg/

—————

/album/historia/zniszczenie-%c5%9bwi%c4%85tyni2-jpeg/

——————————


"pszenica i chwasty" - jak przepowiedział Mesjasz

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/pszenica-i-chwasty-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/konstantyn-zak%c5%82ada-swoj-ko%c5%9bcio%c5%82-rzymski-jpg-jpg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/history-of-donatists-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/sobor-nicejski-325-r-na-ktorym-przewodniczy-poga%c5%84ski-cezar-jpg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/wprowadzenie-niebiblijnych-doktryn-ma-soborze-nicejskim-2-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/rozpocz%c4%99%c5%82o-sie-palenie-hebrajskich-pism-2-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/inkwizycja-jpeg-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/falszerstwo-codex-vaticanus-jpg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/cunctos-populos-jpeg-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/z-okazji-edyktu-teodozjusza-380-r-2-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/wyprawy-krzy%c5%bcowe-jpeg-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/inkwizycja-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/mordowanie-chrzescijan-przez-falszywy-ko%c5%9bcio%c5%82-rzymski-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/history-of-the-waldenses-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/israel-of-the-alps-jpg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/john-wycliffe-jpeg-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/spalenie-husa-jpg-jpg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/jan-hus-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/krzyzacy-jpg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/bible-of-john-wyccliffe-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/biblia-wycliffe-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/spalenie-ko%c5%9bci-wycliffe%27a-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/lollardowie-i-reformacja-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/lollards-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/the-lollards-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/spalenie-savonaroli-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/3-jpg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/savonarola-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/tyndale-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/biblia-tyndalea-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/ewangelia-jana-tyndale-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/bible-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/strona-tytu%c5%82owa-king-james-version-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/king-james-version-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/king-james-nt-jpg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/erasmus-jpg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/erasmus-text-lastpage-rev-22-8-21-jpg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/critical-greek-ed-by-erasmus-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/szymon-budny-nowy-testament-jpg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/szymon-budny-jpg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/prolegomena-strona-tytu%c5%82owa-png/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/j-j-wettstein-prolegomena-jpeg/

—————

/album/%22pszenica-i-chwasty%22-jak-przepowiedzia%c5%82-mesjasz/j-j-wettstein-novum-testamentum-graecum-jpeg/

——————————